Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Περιβαλλοντική Αυθαιρεσία σε Βιοτόπους. Η έκθεση της ΕΥΕΠ Τομέας Βορείου Ελλάδας

Το παρόν περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των σημαντικότερων βιοτόπων της Βόρειας Ελλάδας και τις διαπιστώσεις μας από περιβαλλοντικούς ελέγχους σε δραστηριότητες των περιοχών αυτών. (επισημαίνεται ότι κατά το παρελθόν, οι περισσότεροι έλεγχοι δεν συσχετίζονταν με επιπτώσεις στους βιότοπους)
  
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
 Περιγραφή της Περιοχής
Ορεινό νησί με δάσος βελανιδιάς Quercus στα βόρεια και εκτεταμένους ελαιώνες και θαμνώνες στα νότια. Το νοτιοανατολικό τμήμα είναι στο μεγαλύτερο μέρος του απρόσιτο.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (20%: Καλλιεργήσιμη γη, Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), Βραχώδεις περιοχές (15%: Εσωτερικοί απόκρημνοι βράχοι, Σάρες (Λιθώνες) και ογκόλιθοι, Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές), Δάση και δασικές εκτάσεις (33%: Αλλουβιακά (υδρόφιλα) και υδροχαρή δάση και θαμνώνες, Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση, Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση, Οικότονος των δασικών ορίων), Λιβάδια (10%: Αλπικά και υποαλπικά ποολίβαδα), Θαμνώνες (20%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (17%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες, στρατιωτικές χρήσεις (10%), δε χρησιμοποιείται (15%), άλλες (10%), τουρισμός/αναψυχή (20%)
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Κανένα
5.000 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Αλωνούδια/Αλώνια-Σαμοθράκης). 19.000 στρ. της ΣΠΠ αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Κατσαμπάς/Σαμοθράκη).
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά είδη.

Θέματα διατήρησης
Η κύρια απειλή είναι η βόσκηση των δασών. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.
Απειλές: αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (μέτρια), συλλογή καυσόξυλων (χαμηλή), βόσκηση δασών (υψηλή), ανάπτυξη σε υποδομές (χαμηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (άγνωστη).
  Η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε περιβαλλοντική επιθεώρηση στο νησί τον Ιούνιο 2010, για τον έλεγχο διαχείρισης στερεών αποβλήτων και διαπίστωσε ότι:
τα στερεά απόβλητα του νησιού συγκεντρώνονται στη θέση «Ακρωτήρι – Λιμνοθάλασσα Αγίου Ανδρέα», σε μια έκταση 6 στρεμμάτων περίπου, προκειμένου να μεταφορτωθούν με φορτηγό-container και να μεταφερθούν στο Χ.Υ.Τ.Α. Κομοτηνής. Ο χώρος επιλέχθηκε διότι βρίσκεται σε απόσταση ενός (1) χιλιομέτρου περίπου από τον πλησιέστερο οικισμό της Καμαριώτισσας, έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι, υπάρχει επαρκής χώρος για τη φόρτωση των οχημάτων. Δυστυχώς ο εν λόγω χώρος κρίνεται ακατάλληλος ακόμα και για την αποθήκευση και μεταφόρτωση των αποβλήτων προσωρινά και μέχρι την κατασκευή του Σ.Μ.Α., καθώς:
·   Στην περιοχή πνέουν διαρκώς, ισχυροί άνεμοι. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ΔΕΗ είχε εγκαταστήσει εκεί τρεις ανεμογεννήτριες.
·   Η απόσταση από την ακτή και τη θάλασσα είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων.
·   Ο χώρος βρίσκεται δίπλα ακριβώς σε μια περιοδικώς κατακλυζόμενη, υγροτοπική έκταση, η οποία αποτελεί συνέχεια (τμήμα) της λιμνοθάλασσας Αγίου Ανδρέα, η οποία εντοπίζεται σε απόσταση 300 μέτρων περίπου.
·   Κανένα μέτρο δεν είχε ληφθεί για τον περιορισμό των αποβλήτων και την πρόληψη της διασποράς τους.
·   Αποτελεί την πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο ταξιδιώτης φθάνοντας με το πλοίο στο λιμάνι της Καμαριώτισσας.

ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ)
 Περιγραφή της Περιοχής
Μεγάλος ασβεστολιθικός ορεινός όγκος, νότια της πόλης του Μετσόβου. Η περιοχή διαθέτει εκτεταμένους αλπικούς λειμώνες, απόκρημνες πλαγιές, λιθώνες και φαράγγια. Τμήμα της περιοχής καλύπτεται από δάσος ελάτης Abies και οξιάς Fagus. Η κύρια ανθρώπινη δραστηριότητα είναι η κτηνοτροφία.
Ενδιαιτήματα: Βραχώδεις περιοχές (Εσωτερικοί απόκρημνοι βράχοι, Σάρες (Λιθώνες) και ογκόλιθοι), Δάση και δασικές εκτάσεις (Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση, Μικτά δάση, Αυτοφυή κωνοφόρα δάση, Οικότονος των δασικών ορίων), Λιβάδια (Αλπικά και υποαλπικά ποολίβαδα)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις, δασοπονία
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Κανένα
18.670 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Κουτσουγιό-Τζακούτα-Μνήματα/Καταφυγίου-Πλάκας-Ανθούσας). 15.500 στρ. της ΣΠΠ αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Καλουτά-Νικουλίτσα/Καλαριτών).
201,230 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)(GR2130007)
Ορνιθοπανίδα
Η περιοχή είναι σημαντική για είδη των αλπικών λειμώνων, των γκρεμών και των λιθώνων.
Θέματα διατήρησης
Οι κύριες απειλές είναι το παράνομο κυνήγι, ιδιαίτερα των αρπακτικών. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.
 Μετά από καταγγελία της Ορνιθολογικής και κατοίκων, για κατασκευή χωματόδρομου στην περιοχή Βερλίγκα του όρους Λάκμος (Περιστέρι), διενεργήθηκε έλεγχος το Σεπτέμβριο 2010, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η διάνοιξη δρόμου συνολικού μήκους 3.800 μέτρων περίπου με τις συνεπακόλουθες επεμβάσεις, μικρής ή μεγάλης κλίμακας ανάλογα με το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, σε δασική έκταση (υπαλπική ζώνη-βοσκότοπος) που βρίσκεται σε Εθνικό Πάρκο, προκάλεσε (ζημία):
α) αλλαγές στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους,
β) μεταβολή στην αισθητική του τοπίου, που εν δυνάμει μπορεί να καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου,
γ) παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης (φυσικής αναγέννησης) των υπαρχόντων ειδών της χλωρίδας στη ζώνη διέλευσής του,
και επιπλέον αύξησε την πιθανότητα (άμεση απειλή ζημίας):
δ) μείωση του αριθμού οποιουδήποτε είδους της πανίδας και της ορνιθοπανίδας (λαθροθηρία)
ε) μεταβολή της παρούσας (παραχώρηση για κτηνοτροφική εκμετάλλευση) ή της προγραμματισμένης για το μέλλον χρήσης γης της περιοχής.
 Στην υπηρεσία προσκομίστηκε αποδεικτικό φωτογραφικό υλικό και το, από 23-10-10, video, από τα οποία προκύπτει ότι παρά τη δημιουργία αναχωμάτων από το Δασαρχείο Καλαμπάκας στις 22-10-10, στο τμήμα του δρόμου εντός του νομού Τρικάλων και τη μεταγενέστερη απαγόρευση διέλευσης οχημάτων, συνεχίζεται η διέλευση τροχοφόρων οχημάτων και συνεπώς τα πρώτα κατασταλτικά μέτρα δεν αποδεικνύονται αποτελεσματικά. Επομένως η επόπτευση και φύλαξη της περιοχής ‘Βερλίγκα’ του όρους Λάκμος στο Εθνικό Πάρκο από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, δεν είναι επαρκής. Οι εν λόγω υπηρεσίες φέρουν περιβαλλοντική ευθύνη που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148 (1930 Α΄/29-09-09), καθώς με τη διάνοιξη και λειτουργία του δρόμου, εδώ και τρία χρόνια, προκαλείται άμεση απειλή ζημίας στα είδη της ορνιθοπανίδας και στους οικοτόπους τους.
Η αρμοδιότητα της φύλαξης και εποπτείας ασκείται και από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης, μετά την έγκριση του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας,. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 (παράγραφος 1) του Ν. 2742 (ΦΕΚ 297 Α΄/7-10-99), θα έπρεπε μέχρι τις 12-02-10, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση του ανωτέρω Π.Δ. (ΦΕΚ 49 Δ΄/12-02-2009) να έχει καταρτιστεί ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής, μετά από εισήγηση του Φορέα. Ο Φορέας Διαχείρισης συγκροτήθηκε στις 12-02-09 (ΦΕΚ 49Δ΄/12-02-09), το Δ.Σ. του στελεχώθηκε στις 16-09-09 (ΦΕΚ 415 Υ.Ο.Δ.Δ./16-09-09) και ενώ έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από αυτή, δεν έχει γίνει καμία σχετική ενέργεια για την έκδοση του εν λόγω Κανονισμού. Επιπλέον δεν έχει καταρτιστεί ούτε το Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής (άρθρο 16 (παράγραφος 1) του Ν. 2742 (ΦΕΚ 297 Α΄/7-10-99)).
Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας & στο Σχέδιο Διαχείρισης εξειδικεύονται οι γενικοί όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων, καθώς επίσης οι προτεραιότητες για την εφαρμογή έργων, δράσεων κα μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων αντικειμένων.
Επομένως η απουσία όλων των ανωτέρω έχει σαν αποτέλεσμα, αφενός τη μη υποχρέωση του Φορέα Διαχείρισης στην εποπτεία - φύλαξη του Εθνικού Πάρκου, δύο χρόνια περίπου μετά την έκδοση του Π.Δ. και ένα χρόνο μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ. και αφετέρου την ύπαρξη δυνατότητας ανεξέλεγκτης άσκησης δραστηριοτήτων/επεμβάσεων, με αποτέλεσμα την άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας σε αυτό.


ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ
 ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΑΛΑΜΑ
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Μερικό
17.800 στρ. Αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Βατάτσα-Διβάρι/Ηγουμενίτσας).
55,310 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας YΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔI (GR2120005)
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα υδρόβια. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Aythya nyroca (διαβατικό, ξεχειμωνιάζει), Haliaeetus albicilla (ξεχειμωνιάζει), Aquila heliaca (ξεχειμωνιάζει), Gallinago media (διαβατικό).
Θέματα διατήρησης
Οι κύριες απειλές είναι η καταστροφή των οικοτόπων και η μόλυνση των υδάτων ως αποτέλεσμα της επεκτεινόμενης εντατικής καλλιέργειας, της διάνοιξης δρόμων, της υπερβόσκησης και του κυνηγιού. Η περιοχή αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.
Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), κάψιμο βλάστησης (μέτρια), αποστραγγίσεις (μέτρια), ανάπτυξη σε υποδομές (μέτρια), τουρισμός/αναψυχή (χαμηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή)
 ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ
 Καθεστώς προστασίας
Τμήμα της περιοχής αποτελεί Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Παλαίκαστρα/Ελαίας-Αράχωβας-Σιδερής, 23.500 στρ.).Τμήμα της περιοχής αποτελεί Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Παλαίκαστρα/Ελαίας-Αράχωβας-Σιδερής, 23.500 στρ.).
34,830 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ (GR2120007)
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για αρπακτικά και είδη των φρυγάνων. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Aquila heliaca (μη-αναπαραγόμενο).
Θέματα διατήρησης
Στις απειλές περιλαμβάνεται η επέκταση της γεωργίας, η αποξήρανση και η λατόμευση.
Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (μέτρια), αποστραγγίσεις (μέτρια), εξορυκτικές δραστηριότητες (μεταλλεία) (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (μέτρια)

Ο ποταμός Θύαμις ή Καλαμάς με μήκος 113 km και με λεκάνη απορροής έκτασης 1747 km2, είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ηπείρου. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη λεκάνη απορροής του και έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών του είναι:
•Πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες εντατικής και εκτατικής μορφής,
•Καλλιέργειες αρδευόμενες και ξηρικές,
•Εξορυκτικές δραστηριότητες (μάρμαρα, αδρανή υλικά)
•Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, κυρίως αξιοποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα παραγωγής
•Οικισμοί
Στον ποταμό Καλαμά συμβάλλει η τάφρος Λαψίστας, η οποία δέχεται την υπερχείλιση της λίμνης Παμβώτιδας (αν και όταν υπάρχει) και τα ‘επεξεργασμένα’ υγρά απόβλητα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή ΒΔ της πόλης των Ιωαννίνων (ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ιωαννιτών, κ.α.)
 Η μεγαλύτερη πίεση που δέχεται ο ποταμός Καλαμάς προέρχεται από τα υγρά απόβλητα σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης και ειδικότερα από τα νερά της τάφρου Λαψίστας.
 Η υπηρεσία μας, από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι σήμερα, πραγματοποίησε συνολικά 27 περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε 16 δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της τάφρου Λαψίστας και του ποταμού Καλαμά και, για τις βεβαιωθείσες περιβαλλοντικές παραβάσεις διαβίβασε τις υποθέσεις στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 368.800 €, τα οποία και επιβλήθηκαν με αντίστοιχες Αποφάσεις αρμοδίων Αρχών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.


Επωνυμία δραστηριότητας
Θέση
Αυτοψία
Διαβίβαση
στον Εισαγγελέα
Ύψος
προστίμου
1.
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
29-08-05
06-04-06
10.000 €

» (δειγματοληψία Ε.Υ.Α.)
»
28-06-06
24-10-06
8.000 €
2.
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
‘Αμπέλια’ Δ. Πασσαρώνος
29-08-05

24-10-06
15.000 €


» (δειγματοληψία Ε.Υ.Α.)
»
28-06-06
Τα αποτελέσματα της εξέτασης του δείγματος Ε.Υ.Α. ελήφθησαν υπόψη στην προαναφερθείσα διαδικασία περιβαλλοντικής επιθεώρησης

Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
‘Αμπέλια’ Δ. Πασσαρώνος
19-01-09
12-03-10
46.800 €
3.
Α.Π.Σ.Ι. ‘ΠΙΝΔΟΣ’
Ροδοτόπι Δ. Πασσαρώνος
30-08-05
24-10-06
15.000 €

» (δειγματοληψία Ε.Υ.Α.)
»
28-06-06
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις

Α.Π.Σ.Ι. ‘ΠΙΝΔΟΣ’
Ροδοτόπι Δ. Πασσαρώνος
21-01-09
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις
4.
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Α.Β.Γ.Η.
Ελεούσα Δ. Πασσαρώνος
30-08-05
24-10-06
25.000 €

» (δειγματοληψία Ε.Υ.Α.)
»
08-05-07
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις
5.
Σ.Β.Ε.Κ.Η.
Ροδοτόπι Δ. Πασσαρώνος
04-10-05
06-04-06
15.000 €

» (δειγματοληψία Ε.Υ.Α.)
»
28-06-06
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις

» (δειγματοληψία Ε.Υ.Α.)
»
09-05-07
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις

Σ.Β.Ε.Κ.Η.
Ροδοτόπι Δ. Πασσαρώνος
20-01-09
16-04-10
37.800 €
6.
ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
05-10-05
06-04-06
5.000 €
7.
VIOTAL Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
05-10-05
06-04-06
5.000 €

» (δειγματοληψία Ε.Υ.Α.)
»
10-05-07
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις
8.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
Κεφαλόβρυσο Δ. Άνω Πωγωνίου
31-08-05
06-04-06
5.000 €

»
»
08-01-10
Σε εξέλιξη
9.
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
‘Χερσολίβαδο’ Δ. Πασσαρώνος
01-09-05
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις

»
»
07-12-09
23-09-10
110.700 €
10.
ΖΩΗ ΕΛΕΝΗ
(χοιροστάσιο)
Ροδοτόπι Δ. Πασσαρώνος
05-10-05
06-04-06
500 €
11.
ΜΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΗ
(χοιροστάσιο)
Ροδοτόπι Δ. Πασσαρώνος
05-10-05
06-04-06
1.000 €
12.
ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(χοιροστάσιο)
Ροδοτόπι Δ. Πασσαρώνος
05-10-05
06-04-06
1.000 €
13.
THEOMIL A.E.
ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
02-02-06
24-10-06
12.000

» (δειγματοληψία Ε.Υ.Α.)
»
10-05-07
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις
14.
ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
10-05-07
24-10-07
56.000 €
15.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Μ. ΤΖΙΜΑΣ,
Α.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ε. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Ο.Ε.
(κτηνοτροφική μονάδα)
Δ.Πασσαρώνος
23-01-09
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις
16.
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(κτηνοτροφική μονάδα)
Δ.Πασσαρώνος
23-01-09
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΤΑΜΟΙ
 Περιγραφή της Περιοχής
Ο βόρειος τομέας της περιοχής σχηματίζεται από τα δέλτα των ποταμών Λούρο και Άραχθο. Αποτελείται από υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αμμώδεις λουρονησίδες, αλμυρόβαλτους, καλαμώνες (Phragmites), υγρολίβαδα, ιλύπεδα, και απομεινάρια παραποτάμιου δάσους. Οι λιμνοθάλασσες χρησιμοποιούνται ως ιχθυοτροφεία.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (20%: Καλλιεργήσιμη γη, Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές, Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), Λιβάδια (5%: Υγρά ποολίβαδα), Θαλάσσιες περιοχές (5%: Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί), Θαμνώνες (5%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (70%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Βάλτοι, μεταβατικά τέλματα και πηγές, Ποτάμια και ρέματα, Αλμυροί βάλτοι, Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά, Στάσιμα γλυκά νερά, Παρυδάτια βλάστηση)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (25%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (70%), προστασία της φύσης και έρευνα, τουρισμός/αναψυχή (5%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (70%)
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Μερικό
105.000 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό και Βάλτος Ροδιάς). 236.490 στρ. αποτελούν περιοχή Ramsar (Αμβρακικός Κόλπος).
230,040 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΑΜΒΡΑΚIΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑI ΚΟΡΑΚΟΝΗΣIΑ(GR2110004)
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για διαχειμάζουσες πάπιες και χήνες, αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα αρπακτικά και μεταναστευτικά παρυδάτια. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Phalacrocorax pygmeus (ξεχειμωνιάζει), Haliaeetus alibicilla (ξεχειμωνιάζει), Aquila heliaca (μη-αναπαραγόμενο), Falco naumanni (μετανάστευση), Gallinago media (μετανάστευση).
Θέματα διατήρησης
Η περιοχή απειλείται από τα σχέδια διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τις εργασίες για την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής στις λιμνοθάλασσες, την εντατική γεωργία, το κυνήγι, και την αστική και βιομηχανική επέκταση. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.
Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (υψηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (άγνωστη), ενόχληση για τα πουλιά (υψηλή), αποστραγγίσεις (μέτρια), εκβαθύνσεις και δημιουργία καναλιών (υψηλή), εξορυκτικές δραστηριότητες (μεταλλεία) (μέτρια), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (υψηλή), ανάπτυξη σε υποδομές (άγνωστη), τουρισμός/αναψυχή (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή)
Ο ποταμός Άραχθος, μήκους 110 km πηγάζει από τη βόρεια Πίνδο διαρρέει τμήμα του Ν. Ιωαννίνων και το Ν. Άρτας –από βορρά προς νότο- και εκβάλλει στον Αμβρακικό κόλπο (περιοχή NATURA). Σ’ αυτόν συμβάλλουν οι παραπόταμοι Καλαρρύτικος, Μετσοβίτικος και Ζαγορίτικος. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη λεκάνη απορροής του και έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών του είναι:
•Πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες εντατικής και εκτατικής μορφής,
•Καλλιέργειες αρδευόμενες και ξηρικές,
•Εξορυκτικές δραστηριότητες (αδρανή υλικά)
•Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, κυρίως αξιοποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα παραγωγής
•Οικισμοί
Ο Άραχθος, κατά τα τελευταία χρόνια, δέχεται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ.
 Η μεγαλύτερη πίεση στον Άραχθο ασκείται από τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής που αναπτύσσονται στην πεδιάδα της Άρτας.
 Η Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε συνολικά 8 ελέγχους σε ισάριθμες δραστηριότητες της περιοχής, και εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 181.410 €.
 Η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στις παρακάτω δραστηριότητες:


Επωνυμία δραστηριότητας
Θέση
Αυτοψία
Διαβίβαση στον Εισαγγελέα
Ύψος
προστίμου
1.
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
(Απόληψη υλικών)
Δ. Εγνατίας
27-06-06
20-11-06
18.600 €
(επιβλήθηκε)
2.
ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
(Χοιροστάσιο & Σφαγείο)
Δ. Εγνατίας
23-08-07
15-01-08
66.400 €
(επιβλήθηκε)
3.
Κ.Γ. ΡΑΚΚΑΣ
(Χοιροστάσιο)
Δ. Εγνατίας
23-08-07
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις
4.
ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙ Ι & ΙΙ της ΔΕΗ Α.Ε.

29-06-06
10-01-07
19.000 €
5.
ΚΡΙΚΑΣ Θ.
(Χοιροστάσιο)
Δ. Αράχθου
30-06-06
17-11-06
500 €
(επιβλήθηκε)
6.
ΙΟΝ Α.Ε.
(Σοκολατοβιομηχανία)
Δ. Αρταίων
30-06-06
17-11-06
2.800 €
(επιβλήθηκε 1.500 €)
7.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
(Πτηνοσφαγείο)
Δ. Αρταίων
05-11-07
16-01-08
50.400 €
(επιβλήθηκε και μετά ακυρώθηκε από το Νομάρχη)
8.
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΕΕ
(Πτηνοσφαγείο)
Δ. Αμβρακικού
07-11-07
16-01-08
23.710 €
(1.000 € επιβλήθηκε από Νομάρχη)

Ο ποταμός Λούρος, μήκους 75 km διαρρέει το Ν. Πρέβεζας-από βορρά προς νότο- και εκβάλλει στον Αμβρακικό κόλπο (περιοχή NATURA). Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη λεκάνη απορροής του και έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών του είναι:
•Κτηνοτροφικές μονάδες εντατικής και εκτατικής μορφής,
•Ιχθυοτροφικές μονάδες (πέστροφα),
•Καλλιέργειες αρδευόμενες και ξηρικές,
•Εξορυκτικές δραστηριότητες (αδρανή υλικά)
•Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, κυρίως αξιοποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα παραγωγής
•Οικισμοί
 Η Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε συνολικά 8 ελέγχους σε ισάριθμες δραστηριότητες της περιοχής, και εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 131.700 €.
 Η μεγαλύτερη πίεση στο Λούρο ασκείται από τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής (πεστροφοκαλλιέργειες, κτηνοτροφία) που αναπτύσσονται κατά μήκος του.

Η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στις παρακάτω δραστηριότητες:


Επωνυμία δραστηριότητας
Θέση
Αυτοψία
Διαβίβαση στον Εισαγγελέα
Ύψος
προστίμου
1.
ΒΙΚΗ Α.Ε.
(Βιομηχανία κρέατος)
Δ. Φιλιππιάδας
09-06-08
16-10-08
35.000 €
(επιβλήθηκε)
2.
LAKY Α.Ε.
(Βιομηχανία κτηνοτροφών)
Δ. Φιλιππιάδας
09-06-08
16-10-08
30.000 €
(επιβλήθηκε)
3.
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
(Βιομηχανία προϊόντων γάλακτος)
Δ. Ξηροβουνίου
11-06-08
16-10-08
25.000 €

4.
Β. ΠΕΤΡΟΥ
(Ιχθυοτροφείο πέστροφας)
Δ. Λούρου
12-06-08
16-10-08
1.700 €
(επιβλήθηκε)

5.
ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
(Ιχθυοτροφείο πέστροφας)
Δ. Λούρου
12-06-08
16-10-08
10.000 €
(επιβλήθηκε)

6.
ΒΕ.Ζ.ΖΩ. Α.Β.Ε.Ε.
(Σφαγείο)
Δ. Φιλιππιάδας
13-06-08
16-10-08
30.000 €
(επιβλήθηκε)

7.
ΚΟΛΙΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
(Ιχθυοτροφείο πέστροφας)
Δ. Φιλιππιάδας
12-06-08
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις
8.
Β. & Β. ΤΣΙΑΛΙΟΣ Ο.Ε.
(Βιοτεχνία μεταποίησης ιχθύων)
Δ. Αγίου Δημητρίου
13-06-08
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις

Ο Τομέας Βορείου Ελλάδος της ΕΥΕΠ δεν έχει διενεργήσει ελέγχους σε δραστηριότητες εντός του Αμβρακικού κόλπου, αλλά πρόκειται να προχωρήσει άμεσα, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συστηματικούς ελέγχους στην περιοχή.


ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
 ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΞΙΟΣ
 Περιγραφή της Περιοχής
Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται ο ποταμός Αξιός μαζί με κομμάτια και νησίδες παραποτάμιου δάσους και βοσκοτόπων.

Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (20%: Καλλιεργήσιμη γη), Δάση και δασικές εκτάσεις (10%: Αλλουβιακά (υδρόφιλα) και υδροχαρή δάση και θαμνώνες), Υγρότοποι (70%: Ποτάμια και ρέματα)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (20%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (30%)

Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Κανένα
13.100 στρ. Αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Παλμίτσι-Καμπάς/Ευζωνα-Μ. Δάσους).
278,000 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΔΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥΔIΑ-ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ (GR1220010)
Ορνιθοπανίδα
Πολύ σημαντικός διάδρομος για τα μεταναστευτικά πουλιά. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Aquila clanga (1-3 άτομα ξεχειμωνιάζουν).
Θέματα διατήρησης
Σημαντική απειλή, ιδιαίτερα για τα υδρόβια, αποτελεί η λήψη άμμου από την κοίτη του ποταμού, τις όχθες και τις δασωμένες περιοχές. Οι βιομηχανίες χημικών ρυπαίνουν με τοξικά απόβλητα τον ποταμό. Τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα αποτελούν άλλο ένα πρόβλημα. Στον ποταμό υπάρχουν φράγματα και γίνεται λήψη νερού για άρδευση.
Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (μέτρια), εξορυκτικές δραστηριότητες (μεταλλεία) (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (μέτρια)

Η λεκάνη απορροής του Αξιού είναι σχετικά μικρή στο ελληνικό έδαφος. Η κοίτη του είναι προστατευόμενη περιοχή και από τους μέχρι τώρα ελέγχους προκύπτει ότι δέχεται σημαντικές πιέσεις από τις αμμοληψίες.
 Η Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε συνολικά 10 ελέγχους σε ισάριθμες δραστηριότητες της περιοχής, και εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 116.550 €.
 Η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στις παρακάτω δραστηριότητες:


Επωνυμία δραστηριότητας
Θέση
Αυτοψία
Διαβίβαση στον Εισαγγελέα
Ύψος προστίμου
1.
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (Αμμοληψίες Αξιού)
Δ. Κουφαλίων
15-11-05
21-02-07
35.000 €
(επιβλήθηκε)
2.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
(Αμμοληψία στον Αξιό)
Δ. Κουφαλίων
06-12-05
02-03-07
8.000 €
3.
ΠΕΛΤΕΚΗΣ Κ.
(Αμμοληψία στον Αξιό)
Δ. Κουφαλίων
06-12-05
11-06-07
5.000 €
(επιβλήθηκε)
4.
ΛΟΥΜΠΟΥΤΗΣ Ι.
(Αμμοληψία στον Αξιό)
Δ. Κουφαλίων
07-12-05
29-05-07
3.500 €
(επιβλήθηκε)
5.
ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ ΑΞΙΟΥ
(Αμμοληψία στον Αξιό)
Δ. Κουφαλίων
07-12-05
Δεν βεβαιώθηκαν παραβάσεις
6.
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (Αμμοληψίες Αξιού)
Δ. Κουφαλίων
30-06-08
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις
7.
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Αμμοληψίες Αξιού)
Δ. Πέλλας
30-05-08
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις
8.
ΑΞΙΟΣ Α.Ε.
(Βαφείο υφασμάτων)
Δ. Αξιούπολης
09-10-07
24-01-08
43.700 €

9.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. Γ.
(Σφαγείο)
Δ. Αξιούπολης
09-10-07
22-02-08
21.350 €

10.
ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.
(Βιομηχανία γάλακτος)
Δ. Πολυκάστρου
27-05-09
Βρίσκεται σε εξέλιξη

ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
 Περιγραφή της Περιοχής
Παράκτιος υγρότοπος με μικρές λιμνοθάλασσες, αλίπεδα, και αλλουβιακά δάση από Tamarix, Alnus και Salix. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η παραγωγή ρυζιού, η κτηνοτροφία, το ψάρεμα και οι καλλιέργειες μυδιού.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (30%: Καλλιεργήσιμη γη), Δάση και δασικές εκτάσεις (10%: Αλλουβιακά (υδρόφιλα) και υδροχαρή δάση και θαμνώνες), Υγρότοποι (60%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Ποτάμια και ρέματα, Αλμυροί βάλτοι, Παλιρροιακοί ποταμοί και εσώκλειτα παλιρροιακά ύδατα, Παρυδάτια βλάστηση)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (80%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (30%), κυνήγι (50%), προστασία της φύσης και έρευνα (30%), τουρισμός/αναψυχή (10%)
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Μερικό
23.810 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Στεργίου-Αλιάκμονα/Αιγινίου). 12.000 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Δέλτα Αλιάκμονα/Κλειδιού). 21.500 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Δέλτα Αξιού-Χαλάστρας). Μέρος της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά επικαλύπτεται με Περιοχή Προστασίας της Φύσης. 118.080 στρ. αποτελούν περιοχή Ramsar (Δέλτα Αξιού,Αλιάκμονα και Αλιάκμονας-Αλυκή Κίτρους).
278,000 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΔΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥΔIΑ-ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ(GR1220010)
Ορνιθοπανίδα
Πολύ σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα υδρόβια. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Aythya nyroca (μετανάστευση), Haliaeetus albicilla (ξεχειμωνιάζει), Aquila clanga (1-3 άτομα ξεχειμωνιάζουν), Gallinago media (μετανάστευση). Στην περιοχή ξεχειμωνιάζουν σε τακτική βάση πάνω από 20.000 υδρόβια (συμπεριλαμβανομένων 5.000 Phalacrocorax pygmeus, 1.000 Anas penelope, 2.500 Calidris alpina, 7.000 Larus ridibundus, Larus cachinnans 5.000).
Θέματα διατήρησης
Στις απειλές συμπεριλαμβάνονται η παράνομη δόμηση, η εντατική κτηνοτροφία, η μόλυνση των υδάτων από βιομηχανίες και η εντατική γεωργία. Στα σχέδια προστασίας περιλαμβάνονται προγράμματα LIFE για τα Numenius tenuirostris, Phalacrocorax pygmeus και Anser erythropus. Η περιοχή είναι υποψήφια ΖΕΠ.
Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (χαμηλή), εκβαθύνσεις και δημιουργία καναλιών (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (μέτρια)
  Στο Λουδία καταλήγουν τα στραγγιστικά μεγάλου τμήματος της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, στην οποία η καλλιέργεια είναι εντατική.
 Η Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε συνολικά 4 ελέγχους σε ισάριθμες δραστηριότητες της περιοχής, και εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 66.000 €.
 Η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στις παρακάτω δραστηριότητες:


Επωνυμία δραστηριότητας
Θέση
Αυτοψία
Διαβίβαση στον Εισαγγελέα
Ύψος προστίμου
1.
VENUS GROWERS (Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)
Δ. Αλεξάνδρειας
03-09-08
03-02-09
10.000 €

2.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.
(Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)
Δ. Αντιγονιδών
03-09-08
14-07-09
24.000 €

3.
ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Α.Ε.
(Σφαγείο)
Δ. Κρύας Βρύσης
22-05-08
10-11-08
32.000 €
(επιβλήθηκε)
4.
VIVARTIA Α.Ε.
(Βιομηχανία γάλακτος)
Δ. Πλατέως
05-09-08
Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις
5.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
(Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)
Δ. Πέλλας
25-08-10
Σε εξέλιξη
6.
ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε.Β.Ε.
(Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)
Δ. Πέλλας
31-08-10
Σε εξέλιξη


Στην περιοχή του κάτω ρου του ποταμού Αλιάκμονα, κατάντη των Υ/Η έργων της ΔΕΗ, πραγματοποιήθηκαν δύο επιθεωρήσεις, ενώ ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις πηγές ρύπανσης της αποστραγγιστικής τάφρου 66 (Τ66), η οποία συμβάλλει στον Αλιάκμονα. Στην ευρύτερη περιοχή της τάφρου υπάρχουν κυρίως βιομηχανίες κονσερβοποιίας φρούτων, από τις οποίες ελέγχθηκαν επτά (7). Για όσες από αυτές ολοκληρώθηκε ο έλεγχος η υπηρεσία μας εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 292.750 €.

Η διάθεσης υγρών αποβλήτων από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες στην Τ66, μαζί με τις παράνομες αμμοληψίες και χωματερές στη κοίτη του Αλιάκμονα, θεωρούνται οι πιο σημαντικές αιτίες υποβάθμισης της ποιότητας των νερών του.

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων της ΕΥΕΠ:
   

Επωνυμία δραστηριότητας
Θέση
Αυτοψία
Διαβίβαση στον Εισαγγελέα
Ύψος προστίμου
1.
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
Επεμβάσεις στην κοίτη του π. Αλιάκμονα
Δ. Μελίκης
30-03-10
07-12-10
12.750 €

2.
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Α.)
ΧΑΔΑ Βέροιας
Δ. Βέροιας
15-04-10
Σε εξέλιξη

Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στην Τ66:

Επωνυμία δραστηριότητας
Θέση
Αυτοψία
Διαβίβαση στον Εισαγγελέα
Ύψος προστίμου
1.
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΕΠΕ
(Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)
Δ. Βέροιας
21-07-08
12-09-08
80.000 €
(επιβλήθηκε)
2.
ΑΛΜΠΕΡΤΑ Α.Ε.
(Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)

22-07-08
12-09-08
10.000 €

3.
Π.Π. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ Α.Ε. – ΣΚΟ
(Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)
Δ. Μενηίδος
21-07-08
12-09-08
40.000 €
(επιβλήθηκε)
4.
ΚΟΝΕΞ Α.Ε.
(Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)
Δ. Σκύδρας
22-07-08
12-09-08
70.000 €
(επιβλήθηκε)
5.
ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.
(Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)
Δ. Μενηίδος
23-07-08
12-09-08
80.000 €
(επιβλήθηκε)
6.
ΦΡΟΖΙΤΑ Α.Ε.Β.Ε.
(Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)
Δ. Πέλλας
25-08-10
Σε εξέλιξη
7.
Κ/Ξ Α.Σ.Ο. Ν. ΑΛΙΑΚΜΩΝ-ΜΕΣΗ-ΜΕΛΙΚΗ ΑΛ.Μ.ΜΕ.
(Βιομηχανία κονσερβοποιίας φρούτων)
Δ. Βέροιας
31-08-10
Σε εξέλιξη
  
ΕΚΒΟΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Περιγραφή της Περιοχής
Παράκτιο δέλτα, με έλη γλυκού και αλμυρού νερού και λιμνοθάλασσες.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (5%: Καλλιεργήσιμη γη, Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές), Θαλάσσιες περιοχές (20%: Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί), Θαμνώνες (5%: Θάμνοι), Υγρότοποι (70%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Λασπότοποι και αμμότοποι, Αλμυροί βάλτοι, Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά, Στάσιμα γλυκά νερά, Παρυδάτια βλάστηση)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις, αλιεία/υδατοκαλλιέργειες, αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Κανένα
Τμήμα της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελεί προστατευόμενη περιοχή (δεν υπάρχουν λεπτομέρειες).
278,000 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΔΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥΔIΑ-ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ(GR1220010)
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα υδρόβια και για άλλα μεταναστευτικά. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Pelecanus crispus (μετανάστευση), Aythya nyroca (μετανάστευση), Aquila clanga (ξεχειμωνιάζει).
Θέματα διατήρησης
Η απόρριψη σκουπιδιών ('Άλλες' απειλές) και το μπάζωμα απειλούν τη σημαντική λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου που απειλείται επίσης από τα λύματα των γειτονικών βιομηχανιών. Το κέντρο του υγρότοπου απειλείται επίσης από την επέκταση των κτηνοτροφικών μονάδων. Υπάρχουν σχέδια για τη κατασκευή ιππόδρομου στη περιοχή.
Απειλές: κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (υψηλή), ενόχληση για τα πουλιά (άγνωστη), επιχωματώσεις (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (υψηλή), ανάπτυξη σε υποδομές (άγνωστη), άλλη (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή)
 Στην περιοχή του Γαλλικού ποταμού η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στις παρακάτω δραστηριότητες και εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων, συνολικού ύψους 119.950 €:


Επωνυμία δραστηριότητας
Θέση
Αυτοψία
Διαβίβαση στον Εισαγγελέα
Ύψος προστίμου
1.
FIERATEX A.E.
(Βαφείο υφασμάτων)
Δ. Γαλλικού
07-04-08
01-09-08
52.000 €
(επιβλήθηκε)
2.
FARBETEX A.Ε.
(Βαφείο υφασμάτων)
Νέα Σάντα
21-05-08
18-12-08
15.000 €
(επιβλήθηκε)
3.
ΑΛΟΥΜΙΛ Α.Ε.
(Βιομηχανία αλουμινίου)
Δ. Σταυροχωρίου
23-05-08
01-10-09
25.000 €
(επιβλήθηκε)
4.
SONOCO A.E.
(Χαρτοποιία)
Δ. Σταυροχωρίου
07-05-09
Δεν βεβαιώθηκαν παραβάσεις
5.
ALMACO Α.Ε.
(Βιομηχανία αλουμινίου)
Δ. Γαλλικού
12-05-09
18-03-10
27.950 €
(επιβλήθηκε)

 Στο Θερμαϊκό κόλπο, εντός της προστατευόμενης περιοχής των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, διατίθενται τα υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, τα οποία κατά τον έλεγχο (Μάρτιος 2008) δεν βρέθηκαν επαρκώς επεξεργασμένα. Στις εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Α.Ε. που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. επιβλήθηκε, μετά από εισήγηση της ΕΥΕΠ, πρόστιμο ύψους 200.000 €.

ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑ-ΒΟΛΒΗ 
Περιγραφή της Περιοχής
Η περιοχή περιλαμβάνει δύο λίμνες γλυκού νερού και ένα φαράγγι. Η λίμνη Κορώνεια είναι ρηχή, ευτροφική και μολυσμένη. Η Λίμνη Βόλβη είναι βαθύτερη και υπερχειλίζει μέσω των στενών της Ρεντίνας. Το φαράγγι καλύπτεται από μακκία και παραποτάμιους θαμνώνες.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (47%: Καλλιεργήσιμη γη), Θαμνώνες (20%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (27%: Στάσιμα γλυκά νερά)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (55%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (27%)
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Μερικό
21.000 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Λίμνη Λαγκαδά). 5.000 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Παραλίμνιο Δάσος Απολλωνίας). 6.690 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Ποταμός Ρήχιος). 163.880 στρ. αποτελούν περιοχή Ramsar (Λίμνη Βόλβη και Λίμνη Λαγκαδά (Κορώνεια)).
156,710 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΛIΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑI ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑI ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤIΝΑΣ(GR1220009)
Ορνιθοπανίδα
Η περιοχή είναι σημαντική για τα διαβατικά και διαχειμάζοντα υδρόβια. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Aythya nyroca (τουλάχιστον 43 άτομα ξεχειμωνιάζουν), Oxyura leucocephala (ξεχειμωνιάζει), Haliaeetus albicilla (ξεχειμωνιάζει), Falco naumanni (μετανάστευση). Στην περιοχή ξεχειμωνιάζουν σε τακτική βάση πάνω από 20.000 υδρόβια (συμπεριλαμβανομένων 6.279 Podiceps cristatus, 8.029 Aythya ferina, 1.361 Aythya fuligula και 12.736 Fulica atra).
Θέματα διατήρησης
Η ταπείνωση της στάθμης του νερού και η μόλυνση των υδάτων, από γεωργικές και βιομηχανικές πηγές αποτελούν σοβαρές απειλές. Το 1995, χιλιάδες υδρόβια πέθαναν λόγω της μόλυνσης. Στο φαράγγι, οι πυρκαγιές αποτελούν σοβαρό πρόβλημα και έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.
Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), κάψιμο βλάστησης (υψηλή), βόσκηση δασών (μέτρια), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (υψηλή), ανάπτυξη σε υποδομές (μέτρια), φυσικά φαινόμενα (μέτρια)
  Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στην περιοχή της λίμνης Κορώνειας
Ο Τομέας Βορείου Ελλάδος (Τ.Β.Ε.) της Ε.Υ.Ε.Π., με εντολή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., διενήργησε (από 25-09-2007 μέχρι 18-02-2008) περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε Δήμους και σε εικοσιοκτώ (28) συνολικά δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κορώνειας, για τον έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των επιβληθέντων, με ειδικές διοικητικές πράξεις, περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία τους.
Κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε εικοσιτρείς (23) δραστηριότητες και η Υπηρεσία μας, σε εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται από τις παρ. Α.4 και Α.5 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001, συνέταξε αιτιολογημένες Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης και απέστειλε τους αντίστοιχους φακέλους στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων. Παράλληλα η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 724.950 €, προς τις αρμόδιες αρχές, ανάλογα με το κατά περίπτωση ύψος τους, ως εξής:
·                     Στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για μία (1) δραστηριότητα
·                     Στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τέσσερις (4) δραστηριότητες
·                     Στο Νομάρχη Θεσσαλονίκης για δεκαοκτώ (18) δραστηριότητες
Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνέχεια Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την επιβολή του προστίμου, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξή του, αποστέλλοντας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χρηματικό κατάλογο και περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης διοικητικής χρηματικής ποινής, με το Α.Π.: 2339/05-12-2007 έγγραφό της.
Από τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην υπηρεσία μας και τηρούνται στους φακέλους των ελεγχθεισών δραστηριοτήτων προκύπτει ότι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε άμεσα στην έκδοση Αποφάσεων επιβολής των εισηγηθέντων προστίμων, ενώ ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης εξέδωσε τις περισσότερες από αυτές με καθυστέρηση δύο ετών, διαφοροποιώντας και το ύψος των εισηγηθέντων προστίμων.
Οι διοικητικές πράξεις που συντάχθηκαν και εκδόθηκαν από την Υπηρεσία μας (Εκθέσεις Ελέγχου, Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης και Εισηγήσεις επιβολής προστίμου) κοινοποιήθηκαν σε συναρμόδιες αδειοδοτούσες και ελεγκτικές Υπηρεσίες προκειμένου να μεριμνήσουν για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδομένων αποφάσεων.
Στον πίνακα του παραρτήματος αναφέρονται αναλυτικά η επωνυμία και το είδος της δραστηριότητας που ελέγχθηκε, οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, το συνολικό ύψος προστίμου που εισηγήθηκε η Υπηρεσία μας για κάθε δραστηριότητα και οι Αποφάσεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν από τις αντίστοιχες Αρχές.
Κατά την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου του έτους 2009, επιθεωρητές περιβάλλοντος του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π., πραγματοποίησαν αυτοψίες σε τέσσερις δραστηριότητες της περιοχής της λίμνης Κορώνειας (τρία βαφεία υφασμάτων και μία γαλακτοβιομηχανία), για τις οποίες είχαν βεβαιωθεί περιβαλλοντικές παραβάσεις στις προηγούμενες επιθεωρήσεις, με σκοπό τον έλεγχο ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των κατ’ εξουσιοδότησή της εκδιδομένων αποφάσεων.
Συγκεκριμένα επανελέγχθηκαν οι εξής δραστηριότητες:
·         MAXIM Κ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., ΒΑΦΕΙΟ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΤΥΠΩΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
·         ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.
·         NOVAKNIT ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., ΒΑΦΕΙΟ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΤΥΠΩΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
·         ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε., ΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Από τον επανέλεγχο προέκυψαν οι εξής γενικές διαπιστώσεις:
·         Μερική συμμόρφωση ως προς την παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την παρακολούθηση των αερίων εκπομπών.
·         Το πρόβλημα των υψηλών τιμών ηλεκτρικής αγωγιμότητας στα επεξεργασμένα βιομηχανικά υγρά απόβλητα εξακολουθεί να υφίσταται.
·         Το πρόβλημα της διάθεσης της ιλύος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των βαφείων δεν έχει αντιμετωπιστεί στο σύνολό του.
·         Η διαδικασία αδειοδότησης των γεωτρήσεων (10 τον αριθμό) βρισκόταν σε εξέλιξη.
·         Παύση λειτουργίας ενός βαφείου, στο οποίο, κατά τον έλεγχο του 2007, είχαν διαπιστωθεί σημαντικές παραβάσεις.
Οι παραπάνω γενικές διαπιστώσεις αποτυπώνονται αναλυτικά ανά δραστηριότητα στον πίνακα ΙΙ του παραρτήματος, ο οποίος έχει σταλεί, με το με Α.Π.: οικ.5517/29-10-2009 έγγραφο της υπηρεσίας μας, στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, για να μεριμνήσει για τη συμμόρφωση των παραβατών με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Σε όλες τις επιθεωρήσεις ελέγχθηκε η νομιμότητα των έργων υδροληψίας (γεωτρήσεων) από τα οποία υδροδοτούνται οι δραστηριότητες και διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες από αυτές (περίπου 70%) δεν διέθεταν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες χρήσης νερού.
Η Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών χρήσης νερού και στην οποία έχει γνωστοποιηθεί, από την υπηρεσία μας, το ζήτημα της λειτουργίας γεωτρήσεων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, έχει αποστείλει έγγραφα με τα οποία καλεί τις παρακάτω δραστηριότητες να υποβάλλουν φάκελο δικαιολογητικών για να εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης Απόφασης άδειας χρήσης νερού:
·         ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε., ΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
·         ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝ. ΚΑΠΝΙΔΗΣ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΞΕΒΑΦΕΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
·         ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ
·         ΜΙΚΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ και
·         ΓΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ
ενώ την 1η Φεβρουαρίου 2010, η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης χρήσης νερού από έργα υδροληψίας δεκαέξι (16) δραστηριοτήτων, λόγω παύσης της λειτουργίας τους.
Σε συνέχεια της, με αριθμό 106πρ, κλήσης για ανάκριση του Α΄ Τμήματος του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, επιθεωρητές της υπηρεσίας μας διενήργησαν αυτοψίες στις δεκαέξι (16) δραστηριότητες της, με Α.Π.: οικ. 328/01-02-2010, Απόφασης της Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Απαγόρευση χρήσης νερού από έργα υδροληψίας στην περιοχή της λίμνης Κορώνειας» (Α.Π.: 117/09-02-2010 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.), για τη διαπίστωση χρήσης ή μη νερού από τις αναφερόμενες επιχειρήσεις και από ποιες.
Τα στοιχεία της αυτοψίας και οι σχετικές διαπιστώσεις, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επωνυμία
Είδος δραστηριότητας
Ημ/νία  αυτοψίας
Διαπιστώσεις
Ν. Δουμάνης – Γ. Κουκουγιάννης – Μ. Μαϊκαντής – Χ. Τσαχουρίδης Ο.Ε.
Βαφείο φινιριστήριο
28-06-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
Βαφεία Λαγκαδά ΕΠΕ
Βαφείο φινιριστήριο
28-06-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
Α.Ε. Βουλινός
Βαφείο φινιριστήριο-τυπωτήριο πλεκτήριο ετοίμων ενδυμάτων
06-07-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
ΑΒΕΕ Υιοί Βαρσάμη «Ουράνιο Τόξο»
Βαφείο φινιριστήριο-λευκαντήριο
06-07-2010
Η δραστηριότητα ήταν εκτός λειτουργίας.
Βρέθηκε γεώτρηση εκτός λειτουργίας.
ΕΠΕ Ατλαντίς (πρώην ΕΚΤΩΡ Α.Ε. )
γνωστό ως FINEX
Βαφείο φινιριστήριο
06-07-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
ΠΡΟΤΕΧ ΑΒΕΕ
Βαφείο φινιριστήριο
07-07-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
Κύκνος Γιούκα ΑΒΕΕ (DEMO Α.Ε.)
Βαφείο τυπωτήριο πλεκτήριο
07-07-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
Μιχτόπουλος Χρήστος
Βαφείο φινιριστήριο
06-07-2010
Στις εγκαταστάσεις του παλαιού βαφείου λειτουργεί βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας.
Βρέθηκε γεώτρηση εκτός λειτουργίας.
Ιωάννης Σπυριδόπουλος Α.Ε.
Πλυντήριο, ξεβαφείο, σιδερωτήριο
28-06-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
Χριστόδουλος Συκιώτης & Σία Ο.Ε.
Επεξεργασία & τυποποίηση ελαιών
28-06-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
Χαρίτου Ηλ. – Λίλλης Ιωάννης Ο.Ε.
Εργοστάσιο Αλλαντοποιίας
28-06-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαγκαδά
Κονσερβοποιεία
07-07-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
ΦΑΓΕ Α.Ε.
συγκέντρωση παστερίωση γάλακτος
07-07-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
Τρίαινα Α.Ε.
τυποποίηση νωπών αλιευμάτων
06-07-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
ΕΤΕΝΑ Ελλάς ΕΠΕ
αφυδάτωση κηπευτικών προϊόντων
07-07-2010
Είσοδος κλειστή – αδύνατη πρόσβαση
Σταύρος Καπνίδης
Πλυντήριο σιδερωτήριο
28-06-2010
Η δραστηριότητα δεν λειτουργεί.
Η γεώτρηση χρησιμοποιείται για άρδευση μικρού κήπου.

Σημειώνεται ότι για ελέγχους που σχετίζονται με τη λειτουργία γεωτρήσεων καθώς για τις όποιες περαιτέρω ενέργειες, καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, είναι η Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Παράλληλα με τους επανελέγχους του 2009 σε βιομηχανικές δραστηριότητες, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος διενήργησαν δειγματοληψίες νερού από είκοσι μία (21) τυχαίες γεωτρήσεις διαφόρων χρήσεων (υδρευτική, βιομηχανική, αγροτική) και ποικίλων βαθών (από 50 μέχρι 200 m) που βρίσκονται στην πεδινή έκταση περιμετρικά της λίμνης Κορώνειας. Τα δείγματα εξετάστηκαν στο εργαστήριο του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος ως προς τις παραμέτρους: pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, ιόντα νατρίου (Na+), αμμωνιακά ιόντα (ΝΗ4+), ιόντα καλίου (K+), ιόντα ασβεστίου (Ca2+), ιόντα μαγνησίου (Mg2+), φθοριούχα ιόντα (F-), χλωριούχα ιόντα (Cl-), νιτρώδη ιόντα (NO2-), βρωμιούχα ιόντα (Br-), νιτρικά ιόντα (NO3-), φωσφορικά ιόντα (ως P2O5), θειικά ιόντα (SO42-), οργανικό φορτίο (ως DOC) και ολική σκληρότητα. Στον πίνακα ΙΙΙ του παραρτήματος δίνονται τα στοιχεία των γεωτρήσεων, τα αποτελέσματα των αναλύσεων και οι επιτρεπτές παραμετρικές τιμές του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/2007 (ΦΕΚ 630 Β΄/26-04-07) «Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 ΄Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης΄, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998».

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
 Περιγραφή της Περιοχής
Μικρός παράκτιος υγρότοπος με στάσιμα νερά, αμμοθίνες και καλαμώνες (Phragmites).
Ενδιαιτήματα: Υγρότοποι (100%: Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά, Παρυδάτια βλάστηση)
Χρήση γης: στρατιωτικές χρήσεις, δε χρησιμοποιείται, τουρισμός/αναψυχή (40%)
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Κανένα
Διεθνές: Κανένα
 6,330 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ(GR1270004)
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική τοποθεσία για αναπαραγόμενα και διαβατικά παρυδάτια.
Θέματα διατήρησης
Οι κύριες απειλές είναι η παράνομη δόμηση, το μπάζωμα του υγρότοπου και η ρίψη σκουπιδιών ('Άλλες' απειλές). Μικρό μέρος του υγροτόπου χρησιμοποιείται από τον Στρατό. Η περιοχή είναι υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.
 Απειλές: εκβαθύνσεις και δημιουργία καναλιών (χαμηλή), επιχωματώσεις (μέτρια), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (μέτρια), άλλη (χαμηλή), τουρισμός/αναψυχή (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή)

 Η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε επιθεώρηση στη μονάδα παραγωγής οπτόπλινθων της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.» το Μάιο 2010 και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις θα εισηγηθεί τις ανάλογες κυρώσεις.

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ π. ΠΗΝΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ
 Περιγραφή της Περιοχής
Η περιοχή περιέχει ποικιλία υγροτοπικών και ξηρότερων οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένου του παραποτάμιου και του παράκτιου δάσους, των αμμοθινών, των λιμνοθαλασσών, των αλμυροβάλτων και των ελών γλυκού νερού.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (20%: Καλλιεργήσιμη γη, Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), Δάση και δασικές εκτάσεις (10%: Αλλουβιακά (υδρόφιλα) και υδροχαρή δάση και θαμνώνες), Λιβάδια (10%: Στέπες και ξερά ασβεστούχα ποολίβαδα), Θαμνώνες (10%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (45%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά, Στάσιμα γλυκά νερά, Παλιρροιακοί ποταμοί και εσώκλειτα παλιρροιακά ύδατα, Παρυδάτια βλάστηση)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (80%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (20%), τουρισμός/αναψυχή (20%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%)
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Κανένα
3.700 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Δέλτα Πηνειού/Στομίου).
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για διαχειμάζοντα και διαβατικά υδρόβια. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Aythya nyroca, Larus audouinii (μετανάστευση).
Θέματα διατήρησης
Η περιοχή απειλείται σοβαρά από τη μη ελεγχόμενη κατασκευή κατοικιών, την αποξήρανση και το μπάζωμα του υγροτόπου, και τη καταστροφή των δασών.
Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (χαμηλή), αποστραγγίσεις (υψηλή), επιχωματώσεις (υψηλή), συλλογή καυσόξυλων (μέτρια), βόσκηση δασών (χαμηλή), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (υψηλή), τουρισμός/αναψυχή (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (μέτρια)
  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
 Περιγραφή της Περιοχής
Πεδιάδα νότια της Ελασσόνας. Κυριαρχούν οι αγροτικές καλλιέργειες.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (95%: Καλλιεργήσιμη γη, Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές), Θαμνώνες (5%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (95%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Κανένα
Διεθνές: Κανένα
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για είδη των αγροτικών οικοσυστημάτων.
Θέματα διατήρησης
Η κύρια απειλή είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας. Η καταστροφή παλιών κτιρίων αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για το Falco naumanni ('Άλλες' απειλές).
Απειλές: εγκατάλειψη/μείωση της διαχείρισης της γης (μέτρια), αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (άγνωστη), άλλη (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (άγνωστη)
  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
 Περιγραφή της Περιοχής
Περιοχή με καλλιέργειες και χωριά γύρω από τη πόλη του Τυρνάβου.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (95%: Καλλιεργήσιμη γη, Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές), Θαμνώνες (5%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (95%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%)
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Κανένα
Τμήμα της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελεί Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Κλαδαριές-Τρυπημένο-Μαγούλα Σαμάρι, 18.000 στρ.)
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για είδη των αγροτικών οικοσυστημάτων.
Θέματα διατήρησης
Η κύρια απειλή είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας. Η καταστροφή παλιών κτιρίων αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για το Falco naumanni ('Άλλες' απειλές).
Απειλές: εγκατάλειψη/μείωση της διαχείρισης της γης (μέτρια), αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (άγνωστη), άλλη (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (άγνωστη)

 ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
 Περιγραφή της Περιοχής
Υγρότοπος που τροφοδοτείται από πηγές και καλύπτεται από καλαμώνες (Phragmites) και περικλείεται από γεωργικές εκτάσεις.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (10%: Καλλιεργήσιμη γη, Δασικές φυτείες), Δάση και δασικές εκτάσεις (5%: Αλλουβιακά (υδρόφιλα) και υδροχαρή δάση και θαμνώνες), Λιβάδια (20%: Υγρά ποολίβαδα), Θαμνώνες (5%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (65%: Ποτάμια και ρέματα, Στάσιμα γλυκά νερά, Παρυδάτια βλάστηση)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (20%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες, τουρισμός/αναψυχή (5%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (90%)
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Κανένα
Διεθνές: Κανένα
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για είδη που αναπαράγονται στους καλαμώνες και για διαβατικά υδρόβια. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Aythya nyroca.
Θέματα διατήρησης
Η υδροληψία, υπογείων και επιφανειακών υδάτων, για άρδευση των καλλιεργειών αποτελεί σοβαρή απειλή.
Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (χαμηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (άγνωστη), αποστραγγίσεις (υψηλή), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (χαμηλή), τουρισμός/αναψυχή (χαμηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή)
   Ο ποταμός Πηνειός, με μήκος 205 km και λεκάνη απορροής έκτασης 10700 km2, πηγάζει από την Πίνδο διαρρέει τους Ν. Τρικάλων και Λάρισας –από δύση προς ανατολή-και τροφοδοτείται από τα νερά των παραποτάμων Ληθαίου, Πορταϊκού, Παμίσου, Σοφαδίτικου, Ενιπέα, Τιταρήσιου και Ταυρωπού. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη λεκάνη απορροής του και έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών του είναι:
•Καλλιέργειες αρδευόμενες (υπεράντληση επιφανειακών και υπόγειων νερών) και ξηρικές,
•Κτηνοτροφικές μονάδες εντατικής και εκτατικής μορφής,
•Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, κυρίως αξιοποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα παραγωγής
•Εξορυκτικές δραστηριότητες (αμμοληψίες)
•Οικισμοί

Ο Πηνειός, κατά τα τελευταία χρόνια, δέχεται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή μεγάλων δημόσιων έργων (ΠΑΘΕ, ΕΡΓΟΣΕ)

Ο Πηνειός δέχεται πιέσεις από όλων των ειδών τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στους Νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας και Λάρισας. Το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι η μεγάλη μείωση της παροχής του, κατά τους θερινούς μήνες –ορισμένες φορές είναι χωρίς ροή-, με αποτέλεσμα την σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας των νερών του.

Ειδικά για το θέμα του Πηνειού ποταμού, η υπηρεσία μας έχει διενεργήσει, μέχρι σήμερα 25 ελέγχους και επανελέγχους σε 23 δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην υδρολογική του λεκάνη, στους Νομούς Λάρισας και Τρικάλων (βλ. πίνακα). Στις 20 από αυτές διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και για 19 από αυτές, για τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του Ν.2947/01, συντάχθηκαν Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, οι οποίες διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων και συντάχθηκαν αντίστοιχες εισηγήσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμων), οι οποίες απεστάλησαν τις αρμόδιες, για την επιβολή τους, αρχές.
Σημειώνεται ότι από το σύνολο των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν, οι περισσότερες (ποσοστό 22%) αφορούν σε έλλειψη αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων που, στην πλειοψηφία τους, εκδίδονται από τις νομαρχιακές υπηρεσίες. Ακολουθούν με ποσοστό 12% περίπου παραβάσεις που σχετίζονται α) με την παρακολούθηση των αέριων αποβλήτων, β) με την παρακολούθηση των υγρών αποβλήτων, γ) με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και δ) με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.
Από τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην υπηρεσία μας και τηρούνται στους φακέλους των ελεγχθεισών δραστηριοτήτων προκύπτουν τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί σχετικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που εισηγήθηκε η υπηρεσία μας.

Εισηγηθείσες και επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις σε δραστηριότητες περιοχής π. Πηνειού

Συνολικό ύψος εισηγηθέντων προστίμων

Προς Νομάρχες
Προς Γ.Γ. Περιφέρειας
Προς Υπουργό
Περιβάλλοντος
538.500 €
288.500 €
100.000 €
150.000 €
Συνολικό ύψος επιβληθέντων προστίμων

Από Νομάρχες
Από Γ.Γ. Περιφέρειας
Από Υπουργό Περιβάλλοντος
496.850 €
246.850 €
100.000 €
150.000 €

Η Ε.Υ.Ε.Π. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να κινητοποιηθούν οι τοπικές υπηρεσίες στην κατεύθυνση των ελέγχων, της παρακολούθησης και επιτήρησης της εφαρμογής των όρων και μέτρων κατασκευής και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων (δημόσιων και ιδιωτικών) στην περιοχή.
 Επιπλέον, η υπηρεσία μας συνεχίζει, κατά προτεραιότητα, ενταγμένους στον προγραμματισμό της, ελέγχους και επανελέγχους σε δραστηριότητες της περιοχής, με βασικό στόχο τη συμμόρφωση των παραβατών, προκειμένου να συμβάλλει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της, στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων επί των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών του π. Πηνειού και των παραποτάμων του.
 Επισημαίνεται η αναγκαιότητα κινητοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, για την εφαρμογή και τον έλεγχο των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, προκειμένου να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αγροτικού τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), τόσο στα επιφανειακά, όσο και στα υπόγεια νερά της περιοχής.





Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στην περιοχή του ποταμού Πηνειού


Επωνυμία
δραστηριότητας
Θέση
Αυτοψία
Διαβίβαση
στον
Εισαγγελέα
Εισήγηση
προστίμου
Επιβολή
προστίμου
1.
NIKZAΣ A.E.
(Βιομηχανία γάλακτος)
2ο χλμ. Ε.Ο.
Μακρυχωρίου-Παραποτάμου
Ν. Λάρισας
11-09-06
12-12-06
18.000 €
18.000 €
2.
ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.

(Γαλακτοβιομηχανία)
16ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας–Θεσσαλονίκης
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
Ν. Λάρισας
11-09-06
15-11-06
10.000 €
10.000 €
3.
ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
(Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος)
3ο χλμ.
Ελασσόνας-Δεσκάτης
Ν. Λάρισας
12-09-06
09-01-07
8.000 €
8.000 €
4.
ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.

(Βιοτεχνία
επεξεργασίας γάλακτος)
4ο χλμ.
Ελασσόνας-Δεσκάτης
Ν. Λάρισας
12-09-06
30-01-07
8.500 €
8.500 €
5.
ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.
(Βιομηχανία
επεξεργασίας γάλακτος)
Βοδιανά Ελασσόνας
Ν. Λάρισας
13-09-06
08-11-06
16.000 €
16.000 €
6.
ΕΛΒΑΚ Α.Ε.

(Βιομηχανία
κονσερβοποϊας φρούτων)
5,5 χλμ. Λάρισας
- Φαλάνης
Ν. Λάρισας
18-09-06
16-11-06
5.000 €
5.000 €

  »   » 

01-10-08
28-09-09
4.000 €
4.000 €
7.
DEL MONTE
ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
(Βιομηχανία επεξεργασίας
τομάτας & φρούτων)
12ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Χάλκης
Δ. Πλατύκαμπος
Ν. Λάρισας
19-09-06

Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις

8.
SILKE COLOUR Α.E.

(Βαφεία –φινιριστήρια)
14ο χλμ. Λάρισας
–Θεσσαλονίκης
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
Ν. Λάρισας
19-09-06
16-11-06
2.900 €
2.900 €
9.
ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

(Βιομηχανία γάλακτος)
5ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων –Πύλης
Ν. Τρικάλων
20-06-08
12-09-08
150.000 €
150.000 €
10.
LITTLE ACRE
MILK FARM A.E.

(Βιομηχανία
τυροκομικών προϊόντων)
Πάροδος 6ου χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων Πύλης
Δ. Τρικάλων
21-06-08
12-09-08
100.000 €
100.000 €
11.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Νησίδα «Ριζαριό»
Ν. Τρικάλων

20 &
21-06-08
12-09-08
40.000 €
40.000 €
12.
ΤΡΙΚΚΗ-ΚΟΙΝ/ΞΙΑ Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών
Τρικάλων-Καρδίτσας Συν.Π.Ε
(Βιομηχανία παραγωγής
γαλακτοκομικών προϊόντων)
2ο χλμ. Τρικάλων
- Καρδίτσας
Ν. Τρικάλων

16-07-08
12-09-08
40.000 €
40.000
13.
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.
(Βιομηχανία
τυροκομικών προϊόντων)
Δ.Δ.Παραποτάμου
Δ. Πιαλείων
Ν. Τρικάλων
16-07-08
12-09-08
5.000 €
5.000 €
14.
EUROFOOD A.E.-
Ευρωπαϊκά Τρόφιμα Α.Ε.
(Βιομηχανία
επεξεργασίας-
τυποποίησης τομάτας)
3ο χλμ. Λάρισας-Τυρνάβου
Δ. Γιάννουλης
Ν. Λάρισας
02-10-08
12-03-10
42.900 €
42.900 €

  »   »  (επανέλεγχος)

04-12-09
15.
Δ. ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
(Ραφιναρία ελαίων)
2ο χλμ. Λάρισας-Τυρνάβου
Ν. Λάρισας
02-10-08
28-09-09
600 €
600 €
16.
EXALCO A.E.
(Βιομηχανία αλουμινίου)
5ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας –Αθηνών
Ν. Λάρισας
22-10-08

Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις


  »   »  (επανέλεγχος)

21-07-2010
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. Α.4. του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄/09-10-01).
17.
ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ
(Διευθέτηση κοίτης π.Πηνειού)
Δ. Γόννων
Ν. Λάρισας
23-10-08
14-07-09
1.600 €

18.
ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε.

(Σφαγείο)
Δ. Ποταμιάς
Ν. Λάρισας
05-02-09
25-09-09
17.000 €
17.000 €
19.
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΑΓΙΑΣ
(Κονσερβοποιείο-Συσκευαστήριο Ελαιών)
Δ. Μακρυχωρίου
Ν. Λάρισας
08-04-09
30-03-10
28.950 €
28.950 €
20.
Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. ΣΦΑΓΕΙΑ
Δ. Τυρνάβου
Ν. Λάρισας
04-11-09
20-09-10
18.900 €

21.
ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΕ
Δ. Ολύμπου
Ν. Λάρισας
06-11-09
23-09-10
21.150 €

22.
ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Δ. Γιάννουλης
Ν. Λάρισας
23-07-10
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. Α.4. του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄/09-10-01).
23.
HYDROCLAVE HELLAS A.E.
BΙΠΕ Λάρισας
Ν. Λάρισας
01-11-10
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. Α.4. του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄/09-10-01).


ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΤΕΜΠΗ
Περιγραφή της Περιοχής
Η περιοχή περιλαμβάνει δύο όρη που διαχωρίζονται από την κοιλάδα των Τεμπών. Το δυτικό τμήμα του Κάτω Ολύμπου αποτελείται κυρίως από λειμώνες και θαμνώνες, ενώ το ανατολικό είναι αρκετά δασωμένο.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (10%: Καλλιεργήσιμη γη, Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), Βραχώδεις περιοχές (5%: Εσωτερικοί απόκρημνοι βράχοι), Δάση και δασικές εκτάσεις (35%: Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση, Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση, Μικτά δάση, Αυτοφυή κωνοφόρα δάση), Λιβάδια (20%: Υγρά ποολίβαδα, Στέπες και ξερά ασβεστούχα ποολίβαδα), Θαμνώνες (30%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (55%), δασοπονία (35%), κυνήγι (40%)
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Μερικό
22.500 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Ασπρόπετρα-Αη Λιά/Καλλιπεύκης). 4.700 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Τσαίρα-Γκολιάνη/Ραψάνης). Τμήμα της περιοχής αποτελεί Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (Όσσα, 263.770 στρ.) 16.900 στρ. αποτελούν Αισθητικό Δάσος (Αισθητικό Δάσος Όσσας).
13,360 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΕΜΠΩΝ(GR1420005)240,640 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ(GR1420007)245,720 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΚΑΤΩ ΟΛYΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝI ΚΑI ΚΟIΛΑΔΑ ΡΟΔIΑΣ(GR1420008)
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα και διαβατικά αρπακτικά και σημαντικός μεταναστευτικός διάδρομος. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Aegypius monachus (μη-αναπαραγόμενο), Aquila heliaca (μη-αναπαραγόμενο), Falco naumanni (μετανάστευση).
Θέματα διατήρησης
Η υλοτομία και το κάψιμο των θάμνων οδηγούν σε σταδιακή υποβάθμιση του οικοτόπου. Σοβαρή απειλή είναι το σχέδιο για φράγμα και ταμιευτήρα στα Στενά. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων συνεχίζεται και έχει ήδη εξαφανίσει τα Gypaetus barbatus και Aegypius monachus από την περιοχή. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.
Απειλές: δάσωση (χαμηλή), κάψιμο βλάστησης (χαμηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (μέτρια), αποδασώσεις (για εμπόριο) (μέτρια), συλλογή καυσόξυλων (χαμηλή), βόσκηση δασών (χαμηλή), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (χαμηλή), ανάπτυξη σε υποδομές (μέτρια), τουρισμός/αναψυχή (χαμηλή), επιλεγμένη υλοτομία και κόψιμο (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (μέτρια)
 Στην περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστοι έλεγχοι. Πρέπει να ελέγξουμε τα δημόσια έργα που εκτελούνται με παραχώρηση.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΤΕΩΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ
 Περιγραφή της Περιοχής
Σύμπλεγμα επτά ρηχών τεχνητών λιμνών που δημιουργήθηκαν στον πυθμένα της πρώην Λίμνης Κάρλας.
Ενδιαιτήματα: Υγρότοποι (100%: Στάσιμα γλυκά νερά, Παρυδάτια βλάστηση)
Χρήση γης: αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (50%), τουρισμός/αναψυχή, διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής)
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Κανένα
Διεθνές: Κανένα
Ορνιθοπανίδα
Περιοχή μεγάλης σημασίας για τα διαβατικά και τα διαχειμάζοντα υδρόβια και τα αρπακτικά που τη χρησιμοποιούν για εύρεση τροφής. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Phalacrocorax pygmeus (διαχειμάζει), Aquila clanga (διαχειμάζει), Gallinago media (μετανάστευση).
Θέματα διατήρησης
Οι απειλές προέρχονται από την εντατικοποίηση της γεωργίας γύρω από τη ΣΠΠ, τις διακυμάνσεις της στάθμης του νερού, την αποξήρανση, την υδροληψία των υπογείων υδάτων, και την υδροληψία των επιφανειακών υδάτων('Άλλες' απειλές). Υπάρχει σχέδιο δημιουργίας ενός μεγάλου ταμιευτήρα. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.
Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (χαμηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (μέτρια), ενόχληση για τα πουλιά (υψηλή), αποστραγγίσεις (υψηλή), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (υψηλή), άλλη (άγνωστη)
 Μετά από πρόσφατη καταγγελία για νεκρά ψάρια και μεγάλα ζώα στον ταμιευτήρα της τέως λίμνης Κάρλας, η υπηρεσία αναζήτησε στοιχεία του έργου της επαναδημιουργίας της λίμνης και της ποιότητας των υδάτων που χρησιμοποιούνται για την πλήρωσή της (κυρίως νερά του π. Πηνειού) και μετά την αξιολόγησή τους θα προγραμματίσει τους απαραίτητους ελέγχους σε σημειακές πηγές ρύπανσης.
Επισημαίνεται και τονίζεται η ανάγκη ελέγχου και επιτήρησης της καλλιεργητικής πρακτικής (εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής) στις πεδινές εκτάσεις της Θεσσαλίας, από τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες και τους φορείς διαχείρισης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η δυσμενής επίδραση των διάχυτων πηγών ρύπανσης, στα επιφανειακά και υπόγεια νερά και στα εδάφη των περιοχών αυτών.

ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ
 Περιγραφή της Περιοχής
Δασωμένο βουνό, κυρίως από Fagus και Quercus, με δάσος πλατύφυλλων αείφυλλων στο ανατολικό τμήμα της περιοχής και αείφυλλους θαμνώνες στα χαμηλότερα υψόμετρα.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (18%: Καλλιεργήσιμη γη, Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές, Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), Δάση και δασικές εκτάσεις (54%: Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση, Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση), Θαμνώνες (27%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (25%), δασοπονία (54%), τουρισμός/αναψυχή (10%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%)
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Κανένα
11.000 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλια αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Αγ. Δημήτριος-Ίταμο/Μηλέων-Ξουριχτίου). 18.000 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλια αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Δάσος Ι.Μ. Φλαμουρίου/Κεραμιδίου). 23.000 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλια αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Δάσος Παλιάς Μίτζελας/Πουρίου).
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα δασικά είδη.
Θέματα διατήρησης
Οι κύριες απειλές είναι η έντονη κυνηγετική πίεση εκτός των ΚΑΖ. Το οδικό δίκτυο επεκτείνεται. Η περιοχή είναι υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.
Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (μέτρια), εξορυκτικές δραστηριότητες (μεταλλεία) (μέτρια), ανάπτυξη σε υποδομές (μέτρια), τουρισμός/αναψυχή (χαμηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή)
  Η ΕΥΕΠ έχει ελέγξει καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές δρόμων στην παραλία της Παρίσαινας, στο Χορευτό Ζαγοράς Πηλίου και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις εισηγήθηκε την επιβολή κυρώσεων σε ΟΤΑ (Δήμο Ζαγοράς) και ιδιώτες και τη λήψη μέτρων για Αποκατάσταση, Διατήρηση, Προστασία, Διαχείριση του φυσικού οικότοπου της παραλίας Παρίσαινας Δήμου Ζαγοράς, στην Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ).
Επίσης, πρόσφατα δέχτηκε για αυθαίρετη δόμηση σε δασικές εκτάσεις, τις οποίες εξετάζει.

ΛΕΣΒΟΣ (ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ)
 Περιγραφή της Περιοχής
Ρηχός κόλπος που περιλαμβάνει δέλτα ποταμού, παράκτιες λιμνοθάλασσες, έλη γλυκού νερού, ποτάμια, ρέματα, υγρολίβαδα, και καλαμώνες (Phragmites). Οι ανθρώπινες δραστηριότητες περιλαμβάνουν το ψάρεμα, την γεωργία, την εκμετάλλευση των υδάτων, τον τουρισμό, τη λατόμευση, και το κυνήγι.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (5%: Καλλιεργήσιμη γη, Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), Θαλάσσιες περιοχές (35%: Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί), Υγρότοποι (60%: Βάλτοι, μεταβατικά τέλματα και πηγές, Λασπότοποι και αμμότοποι, Ποτάμια και ρέματα, Στάσιμα γλυκά νερά, Παλιρροιακοί ποταμοί και εσώκλειτα παλιρροιακά ύδατα, Παρυδάτια βλάστηση)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (40%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (5%), δε χρησιμοποιείται (30%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (10%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (10%)
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Χαμηλό
Διεθνές: Κανένα
Τμήμα της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελεί Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Δίβολο-Ακόθι/Λουτρών Λέσβου, 3.000 στρ.)
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για διαβατικά και περιοχή τροφοληψίας για τα αρπακτικά. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Phalacrocorax pygmeus (μέχρι 10 άτομα ξεχειμωνιάζουν).
Θματα διατήρησης
Η περιοχή απειλείται σοβαρά. Υπάρχει έντονη πίεση από την οικιστική, βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη. Οι υγροτοπικές εκτάσεις υπόκεινται σε μπαζώματα και απόρριψη απορριμμάτων. Η ποιότητα του νερού φθίνει λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας και της απόρριψης λυμάτων, και η αλμυρότητα αυξάνει λόγω της υδροληψίας των υπογείων υδάτων. Η λατόμευση δημιουργεί μεγάλες ποσότητες από στερεά απόβλητα. Υπάρχει υπερεκμετάλλευση του ψαρότοπου. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.
Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (μέτρια), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (χαμηλή), ενόχληση για τα πουλιά (υψηλή), αποστραγγίσεις (μέτρια), εξορυκτικές δραστηριότητες (μεταλλεία) (μέτρια), επιχωματώσεις (μέτρια), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (μέτρια), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (υψηλή), τουρισμός/αναψυχή (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (μέτρια)
 Στην περιοχή γύρω από τον κόλπο Γέρας έχουν ελεγχθεί, από την υπηρεσία μας, ελαιοτριβεία και ένα από τα δύο πυρηνελαιουργεία της Λέσβου, με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ», δυναμικότητας 70 tn/d, το οποίο κατά την αυτοψία (Φεβρουάριος 2010) επεξεργαζόταν >140 tn/d και διέθετε ανεπεξέγραστα υγρά απόβλητα στη θάλασσα. Για τις παραβάσεις αυτές αλλά και για άλλες περιβαλλοντικές παραβάσεις, η υπηρεσία μας διαβίβασε το φάκελο της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα και εισηγήθηκε την επιβολή προστίμου, ύψους 34.400 €.
  
ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ
 Περιγραφή της Περιοχής
Ορεινό νησί που στο κέντρο του είναι δασωμένο με πεύκα Pinus και βελανιδιές Quercus. Η δυτική πλευρά του νησιού καλύπτεται από μακκία, η ανατολική από φρύγανα. Υπάρχουν ορισμένοι μικροί παράκτιοι και τεχνητοί υγρότοποι. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η κτηνοτροφία, το ψάρεμα, το κυνήγι, και ο τουρισμός.
Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (20%: Καλλιεργήσιμη γη), Βραχώδεις περιοχές (30%: Εσωτερικοί απόκρημνοι βράχοι, Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές), Δάση και δασικές εκτάσεις (25%: Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση, Αυτοφυή κωνοφόρα δάση), Θαλάσσιες περιοχές (Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί), Θαμνώνες (20%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (Ποτάμια και ρέματα, Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά)
Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (50%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (5%), δε χρησιμοποιείται (10%), τουρισμός/αναψυχή (20%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (10%)
 Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Κανένα
Διεθνές: Κανένα
 78,000 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΝΗΣΟΣ IΚΑΡIΑ (ΝΟΤIΟΔYΤIΚΟ ΤΜHΜΑ)(GR4120005)
Ορνιθοπανίδα
Η περιοχή είναι σημαντική για αναπαραγόμενα αρπακτικά και μεταναστευτικά πουλιά. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Haliaeetus albicilla, Falco naumanni (3-5 αναπαραγόμενα ζευγάρια).
Θέματα διατήρησης
Οι κύριες απειλές είναι η βόσκηση και η διάνοιξη νέων δρόμων. Ο τουρισμός και το κυνήγι είναι περιορισμένα. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.
Απειλές: εγκατάλειψη/μείωση της διαχείρισης της γης (χαμηλή), αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αποδασώσεις (για εμπόριο) (μέτρια), συλλογή καυσόξυλων (μέτρια), βόσκηση δασών (υψηλή), ανάπτυξη σε υποδομές (μέτρια), επιλεγμένη υλοτομία και κόψιμο (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (χαμηλή)
  Η ΕΥΕΠ έχει δεχθεί καταγγελίες για υπερβόσκηση δασικών εκτάσεων και ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων. Μέχρι σήμερα δεν πραγματοποίησε ελέγχους, αλλά κινητοποίησε, με σχετική επιτυχία, τις τοπικές υπηρεσίες, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου