Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Μια ανάκληση με παρεπόμενα.


  Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ : "Μετά από έλεγχο της νομιμότητας από την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ της Απόφασης της Δ/νσης ΠΕΧΩ 589/25-02-10 της Περιφέρειας Πελοποννήσου,με την οποία εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) για την ίδρυση (από μετεγκατάσταση) της δραστηριότητας «Βιομηχανική Μονάδα πυρηνελαιουργείου» της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΒΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας στο Ν. Αργολίδας, διαπιστώθηκαν τόσο από την Ειδική Γραμματεία όσο και από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σημαντικές παραβάσεις με αποτέλεσμα την ανάκληση της με την υπ’ αρ. 5549/16-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου .

  Συγκεκριμένα, η μετεγκατάσταση της αναφερόμενης μονάδας εγκρίθηκε σε γη υψηλής παραγωγικότητας, χωρίς να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία αλλαγής χρήσης της έκτασης, πριν από την έκδοση της απόφασης ΠΠΕΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 και ως εκ τούτου η Ειδική Γραμματεία έκρινε τη σχετική απόφαση μη σύννομη.

  Το εν λόγω πυρηνελουργείο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος καθώς μετά από έλεγχο είχε διαπιστωθεί σειρά παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και είχε γίνει εισήγηση για την επιβολή προστίμου."

Τα ερωτήματα που εγείρονται από την ανάγνωση του Δελτίου Τύπου και αφορούν τον υπογράφοντα την απόφαση τέως Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου και νυν Γ.Γ. Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αιγαίου, Φώτη Χατζημιχάλη, πολλά. Όπως, για παράδειγμα, αφού ήξερε για τα προβλήματα που σχετίζονται με την συγκεκριμένη μονάδα, υπέγραψε την απόφαση λίγες μόνο ημέρες πριν παραδώσει στον εκλεγμένο περιφερειάρχη; Όλοι εμείς που τον γνωρίζουμε προσωπικά, περιμένουμε απαντήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου