Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Περιβαλλοντική Αυθαιρεσία σε Βιοτόπους. Η έκθεση της ΕΥΕΠ Τομέας Νοτίου Ελλάδας

Ανέβασα το μεσημέρι το τμήμα της έκθεσης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που αφορούσε στον Πηνειό και τη Θεσσαλία. Είδα ότι έχει ενδιαφέρον και ότι απασχολεί πολύ κόσμο. Γι' αυτό σήμερα ανεβάζω όλη την έκθεση. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΣΕ ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ

1 .ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

. Στις 08.12.09 Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ/ ΤΝΕ πραγματοποίησαν έλεγχο στο έργο κατασκευής «Κεντρικών Αγωγών αποχέτευσης Δήμου Αρκαδίου» στη θέση Σκαλέτα Πλατανιάς Δήμου Ρεθύμνου εντός της περιοχής του ευρωπαϊκού οικολογικού Δικτύου Natura 2000, με κωδικό GR4330004 (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας - SCI) και ονομασία «ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» και σημαντικό τόπο ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι τμήμα του έργου (αντλιοστάσια, όδευση αγωγών), είχε χωροθετηθεί εντός της περιοχής ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Επίσης δύο αντλιοστάσια κατασκευάζονταν εντός του αιγιαλού, και παρατηρήθηκαν σημαντικές επεμβάσεις και αλλοιώσεις της παραλίας ωοτοκίας. Η συμβολή της Υπηρεσίας ήταν σημαντική καθόσον οδήγησε στην επαναξιολόγηση της χωροθέτησης του έργου.

Σημειώνεται ότι από καταγγελίες οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία και αφορούν στην εν λόγω περιοχή αλλά και από το σύνολο των ελέγχων Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, παρατηρούνται σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις, εξαιτίας της σημαντικής τουριστικής υποδομής στην παραλιακή ζώνη, της ανεξέλεγκτης διάθεσης βοθρολυμάτων οικισμών, καθώς και άλλων υγρών αποβλήτων τα οποία εισέρχονται στο θαλάσσιο χώρο.

2.ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ»,

Επιπλέον η ΕΥΕΠ, πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους κατόπιν εμφάνισης σημαντικού αριθμού νεκρών ψαριών τον Απρίλιο του 2009, στην περιοχή του Μαλιακού Κόλπου, η οποία εντάσσεται στο ευρωπαϊκό οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, με κωδικό GR2440002 (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας - SCI) και ονομασία «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ», σε δραστηριότητες της περιοχής στις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν στην ανεξέλεγκτη διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων.

3.ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
H παραλιακή περιοχή της Δάφνης του Δ.Δ. Βασιλικού του Ν. Ζακύνθου αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική παραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta – Caretta.
Η περιβαλλοντική αξία της εν λόγω παραλίας ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η περιοχή που την περιβάλλει εμπίπτει στο δίκτυο Natura 2000 με κωδικό GR 2210002 και έχει χαρακτηριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ λόγω του ότι συγκεντρώνει σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας.
Για την περιοχή που την περιβάλλει ισχύει το από 01.12.1999 ΠΔ (ΦΕΚ 906/Δ/22.12.1999) περί «Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλασσίων περιοχών του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο και χαρακτηρισμός ως περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της χερσαίας έκτασης του δήμου Ζακύνθου (τέως δήμος Ζακυνθίων και κοινότητες Βασιλικού. Αμπελοκήπων και Αργασίου) και του δήμου Λαγανά (τέως κοινότητες Καλαμακίου, Μουζακίου, Κερίου Παντοκράτορα και Λιθακιάς) Ν. Ζακύνθου» όπως τροποποιήθηκε με το από 29.10.2003 Π.Δ. (ΦΕΚ 1272/Δ/02.11.2003).
Ειδικότερα η περιοχή της Δάφνης σύμφωνα με το προαναφερόμενο Π.Δ. χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης στην οποία επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα, η καλλιέργεια υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων και η ημερήσια ήπια αναψυχή χωρίς να επιτρέπεται η δόμηση.
Από την αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο της ΕΥΕΠ στις 15 & 16 Οκτωβρίου 2009 διαπιστώθηκε ότι περιοχή της Δάφνης εκτός από παραλία ωοτοκίας της χελώνας αποτελεί και χώρο άσκησης διαφόρων «ανθρώπινων» δραστηριοτήτων (παραθερισμού, αναψυχής, τουρισμού), οι οποίες κατά βάση φιλοξενούνται σε αυθαίρετες κατασκευές (κιόσκια, στέγαστρα, σκιάδια, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αναψυκτήρια / εστιατόρια, κατοικίες). Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών / λουομένων έχουν γίνει παρεμβάσεις χωρίς τις προβλεπόμενες από τις αρμόδιες υπηρεσίες άδειες όπως τειχεία, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλωστρών και ομπρελών σε τσιμεντένιες βάσεις κ.ά.
Στην περιοχή είχε εκδοθεί ένας αριθμός αποφάσεων κατεδάφισης από το Νομάρχη, για κάποιες αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή της Δάφνης, οι οποίες αν και έχουν τελεσιδικήσει από το 1995 δεν εκτελέστηκαν καθώς και νεότερες εκθέσεις αυτοψίας και υπολογισμού προστίμου που αφορούν στις αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή της Δάφνης.
Τα αυθαίρετα κτίσματα και παρεμβάσεις στην περιοχή της Δάφνης του Δ.Δ. Βασιλικού του Νομού Ζακύνθου καθώς και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί, συνιστούν το σημαντικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία και διατήρηση της παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας caretta caretta και του ενδιαφέροντος φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου.
Από τα ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα τήρησης των διατάξεων, που ορίζονται στην Εθνική Νομοθεσία (την νομοθεσία περί αυθαιρέτων, το από 1.12.99 Π.Δ. - ΦΕΚ 906/Δ/1999 κ.ά), τις Διεθνείς Συνθήκες και τις Κοινοτικές Οδηγίες.

Σημειώνεται ότι κατόπιν συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 08.11.2010 παρουσία της Υπουργού ΠΕΚΑ και του Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΖ εξετάζεται η δυνατότητα εύρεσης κονδυλίου προκειμένου να απαλλοτριωθεί η έκταση της Δάφνης στο πλαίσιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1650/86 και του από 1.12.99 Π.Δ/τος προκειμένου να διευθετηθεί οριστικά το θέμα.

4. ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΑΙΑΦΑ

Εκροή αστικών αποβλήτων, παράνομη και αυθαίρετη δόμηση, χάραξη Ιονίας οδού,(όπως Εγνατία οδός σε σχέση με τα υγροτοπικά συστήματα του Δέλτα του Νέστου ) ελαιουργία , παράνομες χωματερές
α : Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Δ.Δ. Ζαχάρως του Δήμου Ζαχάρως

Η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Δ.Δ. Ζαχάρως του Δήμου Ζαχάρως του Ν. Ηλείας λειτουργούσε χωρίς
1.Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) κατά παράβαση των (1) και (2) σχετικών Νόμων καθώς και των (5), (6), (7) και (9) σχετικών ΚΥΑ ως ισχύουν
2.άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και δεν έχει θεωρημένη μελέτη Επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων, κατά παράβαση της (9) σχετικής ΚΥΑ και της (10) σχετικής Υγειονομικής Διάταξης ως ισχύουν.
3. άδεια διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ιλύ που προκύπτει από την ΜΕΛ) κατά παράβαση της (8) σχετικής ΚΥΑ.
Ως εκ τούτο, τα λύματα στην έξοδο της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) του Δήμου Ζαχάρως ήταν ανεπεξέργαστα και διατίθενται επιφανειακά σε αμμώδη έκταση πλησίον της λίμνης Καϊάφα (σε απόσταση μικρότερη των 10-30 μέτρων απ’ αυτήν) η οποία βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό δίκτυο Natura 2000 με κωδικό GR. 2330005 («θίνες & παραλιακό δάσος Ζαχάρως, λίμνη Καϊάφα, στροφιλιά, κακόβατος»), με κίνδυνο υποβάθμισης και ρύπανσης των αποδεκτών και κατ’ επέκταση τη δημιουργία κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Τα ανωτέρω συντελούνται κατά παράβαση του (1) σχετικού Νόμου ως ισχύει, της (9) σχετικής ΚΥΑ και της (10) σχετικής Υγειονομικής Διάταξη και της (11) σχετικής απόφασης της Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας της Ν.Α Ηλείας ορισμού αποδέκτη.

β : Καταπάτηση Δημόσιας Έκτασης και αυθαίρετη παραθεριστική κατοικία

Έχουν γίνει καταγγελίες στην Ε.Υ.Ε.Π και έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες της πρώην Ν.Αυτοδιοίκησης Ηλείας και στη Κτηματική Υπηρεσία , στο πλαίσιο του συντονισμού των συναρμοδίων υπηρεσιών . Τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποητικά .

5. Το δάσος της Στροφυλιάς με τη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου
Το δάσος της Στροφυλιάς με τη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου περιλαμβάνονται στους 11 προστατευόμενους υγροβιότοπους της χώρας. Εκτός από στη σύμβαση Ραμσάρ, έχουν ενταχτεί και στους σημαντικούς βιότοπους, στο δίκτυο Natura 2000.
Ανάμεσα στις χρυσές αμμοθίνες της Καλογριάς και το ακρωτήρι Κουνουπέλι, απλώνεται το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο δάσος της Ελλάδας και ένα από τα σημαντικότερα της Μεσογείου, έκτασης 19000 στρεμμάτων. Τα περισσότερα δέντρα είναι πεύκα και βελανιδιές, ενώ στη καρδιά του δάσους κάνει τη εμφάνισή της η μεγαλοπρεπής Κουκουναριά, γνωστή και ως "Στροφυλιά" που έδωσε στο δάσος το όνομά του.
Αναπόσπαστος κρίκος σε αυτήν τη μαγική αλυσίδα, το Κοτύχι. Η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της Πελοποννήσου, γνωστή για τη πλούσια ιχθυοπαραγωγή του και την άριστη ποιότητα των αλιευμάτων του. Η ιχθυοπανίδα της λιμνοθάλασσας αποτελείται από λαβράκια, κέφαλους, τσιπούρες και χέλια. Από ορνιθολογικής πλευράς, το Κοτύχι είναι ο πιο σημαντικός υγρότοπος της Πελοποννήσου, γιατί βρίσκεται ακριβώς επάνω στο δυτικό διάδρομο της αποδημίας των πουλιών. Κατά τη διάρκεια της αποδημίας εδώ μπορεί να παρατηρήσει κανείς σπάνια είδη πουλιών, που σταματούν να ξεκουραστούν και να τραφούν. Στην περιοχή, σε διάφορες εποχές, έχουν παρατηρηθεί πάνω από 100 είδη πουλιών. Λευκοτσικνιάδες, σταχτοτσικνιάδες και πορφυροτσικνιάδες με ψηλά πόδια κι αρχοντικό βάδισμα, κατάμαυροι κορμοράνοι, φαλαρίδες και σκουφοβουτηχτάρια που κάνουν εντυπωσιακά μακροβούτια, χαλκόκοττες με πορφυρές και γαλάζιες ανταύγειες, χουλιαρομύτες με εντυπωσιακό ράμφος, πελαργοί, αγριόχηνες με υπέροχο πέταγμα, και εντυπωσιακά φοινικόπτερα, που όταν ο χειμώνας είναι γλυκός, τον περνούν στο Kοτύχι. Πιστά στο ραντεβού τους με τη φύση, μάς δίνουν την ευκαιρία να θαυμάσουμε την ομορφιά τους.
Στην περιοχή έχουν ελεγχθεί θερμοκήπια γεωργικών καλλιεργειών , κτηνοτροφικές μονάδες δημοτικά σφαγεία και εργοστάσια – τουρσοποιία . Εχουν διαπιστωθεί παραβάσεις κυρίως ως προς τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων , έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 .
Εκκρεμεί η διερεύνηση καταγγελίας για παράνομη λειτουργία λατομείων στην περιοχή του Άραξου .
6 Η ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Η ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και της παραθαλάσσιας περιοχής της νησίδας Λούρου αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα αυθαίρετης δόμησης. Τα αυθαίρετα κτίσματα και οι άλλες παρεμβάσεις στην περιοχή του Λούρου δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα στο οικοσύστημα της περιοχής. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου –Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και Νήσων Εχινάδων». Οι υγροβιότοποι της Τουρλίδας, της νήσου Τουρλίδας και του Λούρου προστατεύονται επίσης από την Σύμβαση RAMSAR για τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας ειδικά ως βιοτόπων των υδρόβιων πουλιών και αποτελούν τόπο κοινοτικού ενδιαφέροντος περιλαμβανόμενο στο δίκτυο NATURA 2000, δυνάμει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

7 Κως- Λίμνη Ψαλίδι- Αλυκή

Στην Κω υπάρχουν δύο σημαντικοί υγροβιότοποι που δέχονται έντονες οικιστικές πιέσεις. , με αυθαίρετες παρεμβάσεις που αφορούν σε τουριστικές κυρίως και σε δραστηριότητες αναψυχής
Εχουν ελεγχθεί στην περιοχή ξενοδοχειακές μονάδες και δραστηριότητες αναψυχής , οι οποίες δεν διέθεταν περιβαλλοντική αδειοδότηση και μεγάλα τμήματα των εν λόγω ξενοδοχείων ήταν κατασκευασμένα χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια .
Η περιοχή με τον κωδικό GR 4210008 η περιοχή ,"Κως- Ακρωτήριο Λούρος- Λίμνη Ψαλίδι- όρος Δίκαιο", έχει ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο NATURA 2000 (οδηγία 92/43/EOK) ως προστατευόμενος υγροβιότοπος, και με τον κωδικό GR 4210027 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ η περιοχή "Κως- Λίμνη Ψαλίδι- Αλυκή" έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή ειδικής προστασίας ορνιθοπανίδας ενώ η Αλυκή Τιγκακιου προστατεύεται με το Π.Δ.7-11-97 (ΦΕΚ 1204Δ της 28-11-97).

8 Αυθαίρετες επεμβάσεις σε προστατευόμενη περιοχή NATURA (GR4320003) της Νήσου Χρυσής του Νομού Λασιθίου (ανακατασκευή και επέκταση υφιστάμενου προβλήτα).
Στις 05 Αυγούστου 2009 και ώρα 10:15 π.μ., πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος στην προβλήτα της νήσου Χρυσή του Νομού Λασιθίου, παρουσία εκπροσώπων του Υπολιμεναρχείου Ιεράπετρας, της Νομαρχίας Λασιθίου, του Δήμου Ιεράπετρας και της Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου. Κατά την αυτοψία δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του υπευθύνου του έργου και για το λόγο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή του λιμενικού. Μετά από την προανάκριση του Λιμενικού διαπιστώθηκαν οι υπεύθυνοι του έργου (α.π.8221/159/2010/23-12-2010 έγγραφο του Λιμενικού). Έχει αποσταλεί η α.π.286/25-01-2011 έκθεση μερικού ελέγχου της ΕΥΕΠ με την οποία οι υπεύθυνοι του έργου καλούνται σε απολογία, και ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη βάσει του άρθρου 9 του Ν.2947/2001.

9.Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν σε παράνομη οικοπεδοποίηση και πράξεις αποχαρακτηρισμού στους Παξούς (NATURA GR2230004) και διαβίβαση των σχετικών φακέλων προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Οι υποθέσεις αφορούν σε:
 1. Έκδοση οικοδομικής άδειας και ανέγερση οικοδομής στη θέση «Αλάτι»-«Πνιγμένη» του Δ.Δ. Μαγαζιών Παξών από την εταιρεία «ΕΛΙΖΕ ΜΠΙΤΣ ΕΠΕ» (εκθέσεις αυτοψίας, τοπογραφική αποτύπωση, βεβαιώσεις Δ/νσης Δασών κτλ.),
 2. Αποχαρακτηρισμό δασικής έκτασης και ανέγερση οικοδομής στη θέση «Αλάτι»-«Πνιγμένη» του Δ.Δ. Μαγαζιών Παξών.
 3. Αποχαρακτηρισμός δασικής έκτασης στη θέση Κηπιάδι.
Μέχρι σήμερα έχει γίνει:
 • Συντονιστικές ενέργειες του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ, και κινητοποίηση τοπικών αρμόδιων υπηρεσιών. Επίσκεψη του Γενικού Επιθεωρητή περιβάλλοντος στην περιοχή και παρουσία του κατά την τοπογραφική αποτύπωση του συνόλου της ιδιοκτησίας «ΕΛΙΖΕ ΜΠΙΤΣ ΕΠΕ. Πραγματοποίηση σύσκεψης με όλους τους τοπικούς φορείς υπό την παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή περιβάλλοντος.
 • Καθαιρέθηκε η αυθαίρετα κατασκευασμένη πισίνα κατά το τμήμα που είχε κατασκευασθεί με προβολοδόμηση εκτός του βράχου και επί του αιγιαλού.
 • Ουδεμία πληροφόρηση υπάρχει σχετικά με την ανάκληση της παράνομης εκδοθείσας οικοδομικής άδειας (αρ.18/18-01-2006)
 • Ουδεμία πληροφόρηση υπάρχει σχετικά με την διερεύνηση της νομιμότητας αποχαρακτηρισμού από την Δασική υπηρεσία, όμορου οικόπεδου του ως άνω, την αρτιότητα αυτού προς τη δόμηση, τη νομιμότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας, την ορθότητα εφαρμογής αυτής δεδομένης της πολύ εκτεταμένης εκσκαφής και εξόρυξης και την νομιμότητα των λοιπών παρεμβάσεων.
 • Αποστολή υποθέσεων προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για Διοικητικό έλεγχο
10. Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν σε παράνομη οικοπεδοποίηση στην Ελαφόνησο και αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων (ΝΑΤURA GR2540002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ )

Συντονιστικές ενέργειες από ΕΥΕΠ και κινητοποίηση των τοπικών αρμόδιων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση αυτοψιών , επανέλεγχο των φακέλων των οικοδομικών αδειών, και σχετική ενημέρωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Μέχρι σήμερα έχει γίνει μερική ανάκληση οικοδομικών αδειών.

9 .Νεκρά Ψάρια στον Αμβρακικό κόλπο (NATURA GR 2110001 & GR 2110004 ).

Στις 19-02-2008 γνωστοποιήθηκε στην EYEΠ το πρόβλημα που ανέκυψε από τον μαζικό θάνατο μεγάλης ποσότητας ψαριών στην περιοχή του Μενιδίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Κλιμάκιο Επιθεωρητών της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ μετέβη στην περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν, προκειμένου να διερευνήσει τη πιθανότητα συσχετισμού των μαζικών θανάτων των ψαριών στις τοπικές ιχθυοκαλλιέργειες με επεισόδιο ρύπανσης. Οι Επιθεωρητές μετέβησαν με σκάφος του Λιμεναρχείου Μενιδίου στην εν λόγω περιοχή και πραγματοποίησαν μετρήσεις, δειγματοληψίες και αυτοψίες στις πλωτές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού κόλπου.
Σύμφωνα με το με Α.Π.383/19-02-2008 έγγραφο του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, ο θάνατος των ψαριών οφείλεται στην τοπική διαταραχή της στρωμάτωσης των υδάτινων μαζών (ανατροπή θερμο-& αλο-κλινούς)…

Σε ότι αφορά την ΕΥΕΠ, μετά από την σχετική διερεύνηση του θέματος διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

 1. Δύο από τις τρεις δραστηριότητες που λειτουργούσαν στην περιοχή δεν διέθεταν τις σχετικές αδειοδοτήσεις σε ισχύ.
 1. Υπήρχε μεγάλη υπέρβαση στην δυναμικότητα και των τριών ιχθυοκαλλιεργειών, υπερφόρτωση των ιχθυοκλωβών,
 1. Από την αρμόδια Υπηρεσία δεν είχαν τοποθετηθεί έως και στις 23-02-2008 που απεχώρησε το κλιμάκιο των Επιθεωρητών, πλωτά φράγματα για την αποφυγή και τον περιορισμό της περαιτέρω θαλάσσιας ρύπανσης.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις της ΕΥΕΠ κοινοποιήθηκαν σε όλες τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες από τις οποίες ζητήθηκαν περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητας:
 1. έλεγχος της νομιμότητας της επαναλειτουργίας των εγκαταστάσεων
 2. έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται στον Κανονισμό ΕΚ 1774/2002, σχετικά με την διαχείριση των νεκρών ψαριών.
Έχουν ελεγχθεί και άλλες δραστηριότητες , όπως ελαιοτριβεία και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που με τα απόβλητά τους επιβαρύνουν τον Αμβρακικό .

10 .Καταγγελία για αυθαίρετες επεμβάσεις στον εθνικό Δρυμό Αίνου (NATURA GR2220002), (εργασίες αποκατάστασης επισκευής, ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου)

Διερεύνηση των καταγγελλομένων και επικοινωνία με τις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες. Πρόκειται για αυθαίρετες παρεμβάσεις από τη Ν. Αυτοδιοίκηση .

11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (Αγιος Κύριλλος , Δ. Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου)
Καταγγελία για συστηματική θανάτωση αρπακτικών πτηνών εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας GR 4310013 «Αστερούσια Όρη”
Η Ε.Υ.Ε.Π πρόκειται να διερευνήσει άμεσα τα καταγγελόμενα ,ι θα προβεί σε αυτοψία στην περιοχή για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του Σταθμού και θα κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πρόληψη περιβαλλοντικών ζημιών .

12 .ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ (συμπεράσματα από έκθεση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης)
.
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ (ΚΕΛ).
Το καθεστώς του τμήματος του αιγιαλού του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά αποτελεί ταυτόχρονα Εθνικό Πάρκο, αιγιαλίτιδα ζώνη και δασική περιοχή, χαρακτηρισμοί που συνοδεύονταν από τις αντίστοιχες κάθε φορά προβλέψεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την «συναρμοδιότητα και συνυπευθυνότητα» περισσοτέρων δημοσίων υπηρεσιών).
Σύμφωνα με την υπ. αρ. 354/92 Απόφαση του ΝΣΚ, αρμόδιος φορέας για την επίβλεψη και τον έλεγχο δασικών εκτάσεων επί του αιγιαλού είναι το Υπουργείο Γεωργίας, με τις διατάξεις περί δημοσίων κτημάτων να μη θίγονται «εφόσον δι αυτών προστατεύονται πληρέστερον τα συμφέροντα του Δημοσίου», αφήνοντας προφανώς μεγάλο περιθώριο σχηματισμού διοικητικής κρίσης περί της πληρότητας της προστασίας του αντικειμένου, καθώς και συνακόλουθης διακριτικής ευχέρειας στην άσκηση ή μη διοικητικής δράσης.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ΚΥΔ Ανατολικής Αττικής, θεωρώντας ότι εφόσον του θέματος έχει επιληφθεί η Δασική Υπηρεσία, δεν έχει καμία αρμοδιότητα επέμβασης επί των κατασκευών που ανεγείρονται στον αιγιαλό του Εθνικού Πάρκου (ΚΕΛ), εγκρίνει την ανέγερσή τους χωρίς την αδειοδότηση που επιβάλλουν οι διατάξεις περί δημοσίων κτημάτων. Η στάση αυτή εγείρει πρώτα απ΄όλα βάσιμες αμφισβητήσεις για την ορθότητα της διοικητικής κρίσης, η οποία σαφέστατα υποβιβάζει το αγαθό της προστασίας ενός ευαίσθητου οικοσυσυστήματος καταλόγου NATURA και εκφράζεται με περισσή βεβαιότητα και εμμονή ακόμη και απέναντι στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΟΙΚ, η οποία εγγράφως την καλεί να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας –«αλλιώς θα πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη από την στάση της αυτή».
Κατόπιν τούτου, το κρίσιμο εναπομείναν ερώτημα συνιστά η ανεύρεση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου για το συγκεκριμένο τμήμα του αιγιαλού, και αυτές περί αιγιαλού. Το ερώτημα απαντάται πάλι με γνωμοδότηση του ΝΣΚ με την οποία αποφαίνεται ότι οι διατάξεις για την προστασία του αιγιαλού εξακολουθούν να ισχύουν και να προστατεύουν την ζώνη αυτή ως ιδιαίτερο στοιχείο του συνόλου του Εθνικού Πάρκο, παράλληλα και συγχρόνως με τις μεταγενέστερες που θεσπίστηκαν για την προστασία των Εθνικών Πάρκων εν γένει, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη λογική και νομική βάση επάνω στη οποία θα πρέπει, αλλά και θα έπρεπε, να κινείται η οιαδήποτε σχετική διοικητική συμπεριφορά.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ.
Ένα άλλο σοβαρότατο ζήτημα ήταν η παράνομη λειτουργία ΚΥΕ (ταβερνών) στην ίδια περιοχή του Εθνικού Πάρκου. Αυτή τη φορά όμως το νομικό πλαίσιο ήταν ξεκάθαρο και επέβαλλε αφενός την κατεδάφιση των κτισμάτων από την Περιφέρεια Αττικής, αφετέρου την αφαίρεση των αδειών λειτουργίας τους από το Δήμο Μαραθώνα.
Το Δασαρχείο Καπανδριτίου ενημέρωσε ότι για οκτώ (8) τον αριθμό κτίσματα έχουν εκδοθεί αποφάσεις κατεδάφισης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ήδη από το έτος 1999, οι οποίες κατέστησαν πλέον τελεσίδικες και δεν έχουν εισέτι εκτελεστεί από την ΔΕΣΕ, την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, ο δε Δήμος Μαραθώνα, παρά το ότι γνώριζε από πολλού τις αποφάσεις αυτές, δεν προχωρούσε στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας όπως θα όφειλε.
Ο Δήμος Μαραθώνα κλήθηκε από το ΓΕΔΔ, να προβεί στην άμεση ανάκληση των υφισταμένων αδειών και την σφράγιση των καταστημάτων ως πράξη πλέον δέσμιας αρμοδιότητας, η οποία, εάν δεν συντελεστεί συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Ο δήμος προβάλλοντας προσχηματικές δικαιολογίες δεν προχωρά στην υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών και για το λόγο αυτό ο ΓΕΔΔ προώθησε το ζήτημα προς την τότε Περιφέρεια Αττικής, καλώντας την να εκκινήσει την προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία κατά του Δημάρχου Μαραθώνος.

Γ. ΥΠΑΡΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΕΛ) ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ.
Το θέμα της ΜΠΕ για την πραγματοποίηση των έργων ανέγερσης ΚΕΛ κατέδειξε ότι είναι επιβεβλημένη και αναγκαία από την εξέχουσα περιβαλλοντική και όχι μόνο, σημασία του οικοτόπου, η σύνταξη νέας ΜΠΕ η τουλάχιστον η επικαιροποίηση της ήδη υπάρχουσας η οποία συντάχθηκε προ μιας δεκαετίας. Ειδικότερα :
Η Έκθεση του μέλους του μικτού κλιμακίου, Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ, ξεκινά αναφέροντας την σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία επισημαίνοντας ήδη από την αρχή την οικολογική, αισθητική, επιστημονική, πολιτιστική μεγάλη αξία της περιοχής, προσδιορίζοντας αμέσως μετά εκείνα τα στοιχεία που την αποτελούν (υγρότοπος, παράλιο δάσος, χερσόνησος Κυνοσούρας, Μακαρία πηγή κά), εξειδικεύοντας τα χαρακτηριστικά τους και αναδεικνύοντας την σπανιότητα του παράλιου δάσους για όλη την Ελλάδα (μήκος 3 χλμ με Χαλέπιο πεύκη και κουκουναριά). Δεν παραλείπει να αναφερθεί στην έντονη υποβάθμιση του συστήματος από τους επισκέπτες, τα απορρίμματα και την κίνηση των τροχοφόρων και την πίεση που δέχεται το δάσος λόγω των αυθαιρέτων κτισμάτων αναψυχής. Η ήδη υπάρχουσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΟΡΣΑ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1998) σημειώνει την εξαιρετικά σπάνια συνοχή δύο διαφορετικών βιοτόπων (δάσους – έλους) και προτείνει μέτρα για την αποτροπή βλαβών.
Η καταγραφή των ειδικότερων προβλημάτων που ασκούν έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις στο σύστημα σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση έργων επί του αιγιαλού τα οποία εύκολα μπορεί να προκαλέσουν ζημία σε ένα ήδη καταπονημένο οικοσύστημα καθιστά επιτακτική την ανάγκη προσεκτικότερης επέμβασης μέσω της υπάρχουσας διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, υπό την έννοια ότι έργα επί της ακτής τα οποία έχουν επίδραση άμεση στη μορφολογία της θα πρέπει να εξετάζονται για τις επιπτώσεις τους τόσο στο χερσαίο, όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, κρίνεται επιβεβλημένη νέας εξέτασης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με κατάθεση σχετικής μελέτης και ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Δ. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΥΕ) -ΤΑΒΕΡΝΕΣ
Τα συγκεκριμένα κτίσματα δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια οικοδομής και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατός ο έλεγχος των βόθρων, τουλάχιστον βάσει σχεδίου. Διατηρείται βέβαια η απόσταση των τριάντα (30) μέτρων από τη θάλασσα, όπως ορίζει η σχετική υγειονομική διάταξη, ενώ οι περισσότερες (πλην μιας) επιχειρήσεις επέδειξαν τιμολόγια εκκενώσεων των λυμάτων. Όσον αφορά στο θέμα της μόλυνσης του θαλασσίου ύδατος, αυτό προέκυψε αρνητικό από τα αποτελέσματα.
Τα όρια της παραπάνω υγειονομικής διάταξης πληρούται κατ’ ελάχιστον, εφόσον τίθεται από την ίδια ως τέτοιο, η τήρησή του δε αρμόζει μόνο σε νόμιμες κατασκευές, καθόσον αυτές ρυθμίζει η διάταξη και όχι σε άλλες παράνομες και αυθαίρετες, όπως είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία δεν τηρούνται όσα προβλέπει η νομοθεσία για την αδειοδότηση των υπεδάφιων στεγανών δεξαμενών λυμάτων, τη στεγανότητα των δεξαμενών αυτών και την επεξεργασία των λυμάτων. Η διεξαγωγή τακτικών ελέγχων στην ποιότητα του θαλασσίου ύδατος κρίθηκε απαραίτητη, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, όπου και η επισκεψιμότητα της περιοχής και των καταστημάτων είναι ανυπολόγιστα μεγαλύτερη.

Ε. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ– ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΕ- ΤΑΒΕΡΝΩΝ
Από την διερεύνηση και των δύο ζητημάτων, της πυρασφάλειας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα και των πιστοποιητικών πυροπροστασίας των παρανόμως λειτουργούντων ΚΥΕ, προέκυψε μείζον ζήτημα για την αποτελεσματική προστασία της περιοχής, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. είναι σε θέση να το αγνοήσει. Δυστυχώς διαπιστώνεται ο άμεσος και υπαρκτός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των «γνωστών» αδυναμιών, λειτουργικών και οικονομικών ελλείψεων, υπηρεσιών και Φορέα Διαχείρισης, αλλά και λειτουργίας των εν λόγω ΚΥΕ ελλείψει πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
Για το ζήτημα της πυρασφάλειας, ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου διατείνεται ότι το υπάρχον σύστημα αντιπυρικής προστασίας, ένα από τα πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά, έχει περιπέσει σε αχρησία και μη λειτουργία λόγω οικονομικών και λειτουργικών αδυναμιών του ίδιου. Ταυτόχρονα η Πυροσβεστική Υπηρεσία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ για την αντιμετώπισή της προγραμμάτισε έκτακτες περιπολίες και ειδοποίησε τον Φορέα. Στην ίδια γραμμή και Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας ζητά από τον Φορέα τη λήψη μέτρων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου