Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Ο Παπανδρέου στις Σέρρες το 2009

Ομιλία Παπανδρέου  8 Ιανουαρίου 2009 στις Σέρρες

«Τη λή­ψη δέ­κα ά­με­σων μέ­τρων οι­κο­νο­μι­κής α­να­κού­φι­σης και στή­ρι­ξης του ει­σο­δή­μα­τος των γε­ωρ­γών και των κτη­νο­τρό­φων ε­ξήγ­γει­λε ο πρό­ε­δρος του ΠΑ­ΣΟΚ α­πό τις Σέρ­ρες.
Με­τα­ξύ άλ­λων ο κ. Πα­παν­δρέ­ου υ­πο­σχέ­θη­κε:
- Έ­να δισ. ευ­ρώ α­πό τα 28 δισ. για τις τρά­πε­ζες, να διο­χε­τευ­τεί στον α­γρο­τι­κό το­μέ­α για ρύθ­μι­ση λη­ξι­πρό­θε­σμων ο­φει­λών των α­γρο­τών που βα­ρύ­νο­νται α­πό δά­νεια, με ε­πι­μή­κυν­ση του χρό­νου α­πο­πλη­ρω­μής
....."

Αυτη η αποστροφή του Παπανδρέου από ενα πακέτο δεκα μέτρων για τους αγρότες χρησιμοποιείται σήμερα σαν υπόσχεση να δωθούν ενα δισ. ευρω ζεστα μετρητα. Αν αυτό δεν ειναι ο ορισμός της σπέκουλας, τότε τι ειναι; Αν αυτό δεν ειναι αλητεία ορισμένων καπεταναίων των μπλόκων τότε τι ειναι; Αν αυτό δεν ειναι δημοσιογραφική αλητεία όσων από τα παραθύρια των τιβι παπαρολογούν, τότε τι είναι;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου