Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Σχέδιο Νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής βρίσκεται ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα  για δημόσια διαβούλευση.  Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, παρά τις επί μέρους αντιρρήσεις για τον τρόπο που αυτή υλοποιείται, αποτελεί μια πρωτόγνωρη διαδικασία, καθώς ο κάθε πολίτης μπορεί να λάβει γνώση του τι σχεδιάζει η κυβέρνηση να νομοθετήσει και να εκφράσει την άποψή του επί του σχεδίου.

Το Σχέδιο Νόμου αποτελείται από δεκατρία Άρθρα και καλύπτει μεγάλο εύρος θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση, παραγωγή, διανομή, ενέργειας προερχόμενης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Καλύπτει επίσης σειρά θεμάτων που αφορούν την ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων.

Το τελευταίο παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον καθώς αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την οικοδομή. Γνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα συμμετέχει σε σημαντικό βαθμό στις τοπικές οικονομίες, ειδικά των αναπτυσσόμενων πόλεων ή οικισμών, και ότι επηρεάζει σημαντικά τους δείκτες της ανεργίας, ας δούμε συνοπτικά τι προβλέπεται και τι αλλάζει σε σχέση με το νόμο

Κατ’ αρχάς, υποχρέωση να υποβάλουν τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης τουλάχιστον ενός από τα εναλλακτικά συστήματα παροχής ενέργειας, έχουν όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως μεγέθους. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο, τέτοια υποχρέωση είχαν μόνο τα κτίρια πάνω από 1.000 τετραγωνικά.  Εισάγεται επίσης η υποχρεωτική κάλυψη των αναγκών των κτιρίων σε ζεστό νερό σε ποσοστά που κυμαίνονται από 65 έως 80 τα εκατό.

Τίθεται καταληκτική ημερομηνία, η 31/12/2009 μετά την οποία όλα τα νέα κτίρια θα καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης τους με αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Στην περίπτωση των νέων κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το αργότερο ως τις 31.12.2014.

Για τα κτίρια που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό. Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο είτε μόνο για τις ανακαινιζόμενες εγκαταστάσεις ή τα δομικά στοιχεία αυτού, εφόσον αποτελούν μέρος ανακαίνισης που πρέπει να ολοκληρωθεί εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Τα όσα προβλέπονται στο σχέδιο Νόμου που αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση περίπου στο τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αναμένεται να δώσουν ώθηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο που κινείται μέχρι σήμερα ο κλάδος της οικοδομής. Αναμένεται επίσης να βοηθήσουν την διείσδυση σε μεγάλο βαθμό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, καθώς αυτή θα είναι πλέον η απαίτηση της αγοράς.

Αρθρο μου, από την σελίδα "Οικολογία" της εφημερίδας "ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΗΧΩ" φύλλο Κυριακής 13 Δεκέμβρη 2009

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου