Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Για να μιλάμε την ίδια γλώσσα


Είναι νομίζω ουσιώδες να μάθουμε να μιλάμε σωστά ελληνικά. Είναι μια μεταρρύθμιση που οφείλουμε στον εαυτό μας, ένας εκσυγχρονισμός στον οποίο πρέπει να υποβάλουμε τον τρόπο σκέψης μας. Αν θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στις συζητήσεις μας με τους άλλους, πρέπει να μιλάμε όσο το δυνατόν πιο σωστά τη γλώσσα μας.
«Σωστά ελληνικά» είναι μια μεγάλη κουβέντα και μια διαδικασία που υπερβαίνει τις δικές μου φιλοδοξίες και δυνατότητες. Τις υπερβαίνει γιατί και τα δικά μου ελληνικά δεν διεκδικούν φιλολογικές δάφνες. Εγώ απλά θα σας μιλήσω για τον δικό μου χώρο θέλοντας να αποκαταστήσω μερικές λέξεις – και τις έννοιες πίσω από αυτές – που βασανίζονται σε χείλη ειδικών ή μη περί τα περιβαλλοντικά.
Ας αρχίσουμε λοιπόν
Περιβάλλον είναι οτιδήποτε μας περιβάλλει.
Περιβαλλοντολόγος είναι αυτός που μελετά το περιβάλλον (κατά το θεολόγος )

Περιβαλλοντικό (κατά το θεϊκό) ονομάζουμε οτιδήποτε αναφέρεται στο περιβάλλον είτε αυτό αφορά πρόβλημα είτε χαρακτηριστικό, οτιδήποτε.
Περιβαλλοντολογικό (κατά το θεολογικό) ονομάζουμε οτιδήποτε αναφέρεται αντίστοιχα στην επιστήμη του περιβάλλοντος.
Υπ’ αυτή την έννοια, η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα είναι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα ενώ η ορθή χρήση της τεχνολογίας από τους περιβαλλοντολόγους για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν το περιβάλλον είναι ένα περιβαλλοντολογικό πρόβλημα.

Δεν υπάρχει η λέξη περιβαντολογικό (διότι τότε θα υπήρχε και η λέξη περιβάντο)

Εκπέμπονται ήχοι ή ακτινοβολίες και αυτών το μέγεθος μετράμε.  
Εκλύονται αέρια ή οσμές
Εκρέουν υγρά
Κατά συνέπεια δεν μετράμε τις εκπομπές αερίων ούτε τις εκπομπές λυμάτων. Ας επιστρέψουμε το «εκπέμπω» στην σωστή του θέση

Ρυπαίνω σημαίνει διαθέτω «στο περιβάλλον ποσότητες από κάτι οι οποίες μπορούν να μεταβάλουν δυσμενώς τις φυσικοχημικές ή βιολογικές συνθήκες ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα ζωής και την υγεία των ανθρώπων και των άλλων ειδών του πλανήτη».
Μολύνω σημαίνει κάνω το παραπάνω διαθέτοντας στο περιβάλλον μικροοργανισμούς οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών.
Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, τα σκουπίδια ρυπαίνουν και μπορεί κάτω από ειδικές συνθήκες να μολύνουν.
Δεν είναι μόλυνση η πρόκληση βλαβών στην υγεία από τοξικά, ακτινοβολίες κ.λ.π.
Αυτά για αρχή. Ελπίζω, τουλάχιστον οι άνθρωποι του χώρου να δώσουν την πρέπουσα σημασία στα παραπάνω και να προσπαθήσουν να διορθώσουν τη γλώσσα τους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου