Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

Κρήνον, Ρείθρον, Πόταμον

Κάθε ποτάμι χωρίζεται σε τρεις ζώνες, σχετικές με την πανίδα του

1.       Το κρήνον (από την κρήνη): είναι η περιοχή των πηγών, που χαρακτηρίζεται από χαμηλές θερμοκρασίες, χαμηλή παραγωγικότητα και μικρό αριθμό υδρόβιων οργανισμών.

2.       Το ρείθρον (εκεί που αρχίζει να διαμορφώνει την κοίτη του και έχει τυρβώδη ροή) που χαρακτηρίζεται από σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας και της παραγωγικότητας με την μείωση της κλίσης της ροής - άρα και της ταχύτητας.

3.       Το πόταμον που είναι το κομμάτι του ποταμού που ρέει ήρεμα στην πεδιάδα, η θερμοκρασία του είναι υψηλή, το ίδιο και η ποικιλία των οργανισμών που αναπτύσσονται εντός αυτού.


Όσο αυτό βρίσκεται ακόμα στην πρώτη φάση, κανείς δεν ξέρει πως και σε τι θα εξελιχθεί. Μπορεί να χαθεί σε κάποιο ορεινό έλος, να εκβάλει σε ένα μεγαλύτερο ρέμα, να συμβάλλει με άλλα ρυάκια, να ενσωματώσει μικρότερα ή και μεγαλύτερα. Μπορεί να χαθεί σε καταβόθρες, να αποκτήσει όγκο και δύναμη, να παρασύρει κοίτες, να μαιανδρίσει σε πεδιάδες, να πλουτίσει χώματα με τις πλημμύρες του ή να καταστρέψει κοίτες και καλλιέργειες. Μπορεί να είναι ευλογία, μπορεί κατάρα. 

Θα δείξει.