Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

Πιο πολύ Δημοκρατία


Φταίνε τα τραγούδια του, φταίει κι ο λυράρης
Φταίει κι ο ίδιος ο λαός, γιατί ‘ναι μαραζιάρης

Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει τον λαό, τουλάχιστον όχι άμεσα.
Δεν μπορεί κανείς να σχεδιάζει ο,τιδήποτε παραβλέποντας για ποιόν σχεδιάζει ποιος θα κληθεί να εφαρμόσει τα σχέδια και ποιού η ζωή θα αλλάξει.
Δεν μπορεί κανείς να λοιδoρεί την θέληση της πλειοψηφίας και ταυτόχρονα να υποκρίνεται τον υπέρμαχο της Δημοκρατίας.
Δεν μπορεί κανείς να μιλά εξ ονόματος του λαού χωρίς να ερωτά τον λαό.
Τα ελλείμματα της Δημοκρατίας μπορούν να λυθούν με περισσότερη ή ποιοτικότερη Δημοκρατία και όχι με περιορισμό της.
Σε τούτη την καμπή της Ιστορίας, οφείλουμε να βρούμε τρόπους, πρακτικές λύσεις, μέτρα, προτάσεις νόμων ώστε να κάνουμε τη Δημοκρατία μας περισσότερο ηθική, πιο αποτελεσματική, πιο συμμετοχική, πιο αντιπροσωπευτική, περισσότερο - τελικά -Δημοκρατία.
Μπορούμε, για παράδειγμα, να προτείνουμε τρόπους
  •  περιορισμού ή εξάλειψης του μαύρου πολιτικού χρήματος,
  •  περιορισμού ή εξάλειψης του πελατειακού κράτους
  •  περιορισμού ή εξάλειψης της διαφθοράς
  •  λαϊκού ελέγχου του έργου και της παρουσίας των αιρετών κάθε βαθμίδας
  •  προώθησης τοπικών δημοψηφισμάτων
  •  σύνταξης συμμετοχικών προϋπολογισμών σε επίπεδο συνοικίας ή δημοτικής ενότητας
  •  συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων
  •  ουσιαστικοποίησης της κοινωνικής διαβούλευσης 
  •  υιοθέτησης ενός αναλογικότερου εκλογικού συστήματος
  •  αλλαγής του χάρτη των εκλογικών περιφερειών κ.ά.

Μια τέτοια προσπάθεια οφείλει να είναι απαλλαγμένη από ιδεολογικό η κομματικό μανδύα
Σε μια τέτοια προσπάθεια οφείλουν να συμμετέχουν πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα, εφόσον αποδέχονται ότι οφείλουμε να κάνουμε την δημοκρατία μας αποτελεσματικότερη και καλύτερη.